Máte chuť a možnosť usporiadať šachové majstrovstvá Slovenska? Konkurzné podmienky na ich zorganizovanie slovenského šampionátu mládeže v rapid šachu a Dorasteneckú ligu zverejnené.

Slovenský šachový zväz vyhlasuje výberové konanie na usporiadanie Majstrovstiev Slovenska mládeže jednotlivcov, družstiev mladších žiakov a družstiev starších žiakov v rapid šachu.

Organizátorom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá sa do termínu podania prihlášok, teda do 10. 8. 2021, prihlási do konkurzu a splní konkurzné podmienky. Slovenský šachový zväz na organizáciu podujatia poskytne príspevok vo výške spolu 1 600 eur.

Všetky informácie nájdete v tomto dokumente: http://chess.sk/.../Konkurz_MSR_Rapid...

 

Slovenský šachový zväz vyhlasuje výberové konanie na usporiadanie Majstrovstiev Slovenska dorasteneckých družstiev v klasickom šachu (Dorasteneckej ligy).

Organizátorom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá sa do 10. 8. 2021 prihlási do konkurzu a splní konkurzné podmienky. Slovenský šachový zväz na organizáciu podujatia poskytne príspevok vo výške 1 100 eur. Okrem toho Slovenský šachový zväz vykryje náklady na odmeny družstvám za umiestnenie v súhrnnej výške 1 100 eur a prispeje na pobytové náklady zúčastneným družstvám vo výške 120 eur na jedno družstvo z klubu.

Kompletné info nájdete tu: http://chess.sk/.../dok.../Konkurz_MSR_DL20210727101905.docx.

 

Zdroj: sšz