Počas víkendu 17. – 18. apríla 2021 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska družstiev základných a stredných škôl v online šachu.

Šachové majstrovstvá Slovenska bez kežmarskej účasti!

Počas víkendu 17. – 18. apríla 2021 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska družstiev základných a stredných škôl v online šachu.

Pri základných školách išlo o najväčší turnaj slovenskej šachovej histórie, pretože celkovo sa šampionátu zúčastnilo 538 detí zo 118 škôl. Zvíťazila ZŠ s MŠ Za kasárňou Bratislava 3 s 95 bodmi pred ZŠ Zlatá Rožňava s 878 bodmi a SZŠ a SG CENADA Bratislava 4 s 85 bodmi.

Domáceho šampionátu stredných škôl sa zúčastnilo 341 študentov zo 70 stredných škôl. Prvé miesto získala suverénne Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza s 87 bodmi pred Gymnáziom J. G. Tajovského Banská Bystrica so 74 bodmi a Gymnáziom H. Selyeho s VJM Komárno taktiež so 74 bodmi.

Je smutné, že ani v základných a ani v stredných školách nemal Kežmarok ani jedno zastúpenie a nemôže sa nielen pochváliť, že bol priamo zúčastnený na najväčšom šachovom turnaji slovenskej šachovej histórie, ale kežmarskí šachisti si ani nezmerali sily so svojimi rovesníkmi z celého Slovenska. Škoda.

Na druhej strane organizátori týchto majstrovstiev si zaslúžia veľkú pochvalu, že dokázali v dnešnej ťažkej pandemickej situácii zorganizovať šachové turnaje. Partnermi podujatia boli Slovenský šachový zväz, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Šachový klub Doprastav Bratislava a firma CORAGeo.

Viac informácií o turnaji ZŠ: https://lichess.org/tournament/8z8wYYVY.

Viac informácií o turnaji SŠ: https://lichess.org/tournament/1K8otynz.