Na výročnej členskej schôdzi šachového klubu MŠK Karpatsko-nemecký spolok Kežmarok, ktorá sa uskutočnila 8. júna 2019 v areáli Karpatsko-nemeckého spolku Kežmarok na ulici Priekopa 1 sa zmenilo vedenie klubu.

Pozície predsedu šachového klubu sa vzdal jeho doterajší predseda Michal Gáborčík, ktorý už nebude v klube pôsobiť na žiadnej funkcionárskej pozícii, iba ako hráč, prípadne ako rozhodca. Z pozície funkcionára, rozhodcu aj trénera sa vzdal k tomuto termínu i Eduard Hagara starší, ktorý bol dlhoročným bývalým predsedom klubu a taktiež už bude v klube iba hráčom. I preto bola tohtoročná výročná schôdza členov kežmarského šachového klubu dôležitým medzníkom v klubovej histórii.

„Kežmarský šachový klub sa musí predovšetkým stabilizovať a spoliehať sa v ligových súťažiach najmä na domácich hráčov“, to je moja priorita pre najbližšiu sezónu, ako nového predsedu klubu. Toto povedal Rastislav Veštúr, ktorý sa stal pre najbližšie obdobie novým predsedom kežmarského šachového klubu MŠK KdV Kežmarok. Novými podpredsedami klubu sú Miroslav ŠilonAnton Oravec.

Všetci traja členovia nového vedenia šachového klubu boli v uplynulej sezóne priamo zainteresovaní v klube, či už ako šachoví tréneri, alebo ako vedúci šachových družstiev. Mali tak nielen priamy kontakt na hráčov, ale s mladými hráčmi aj pracovali, trénovali ich, popritom aj hrali v šachových súťažiach, takže ich zvolenie do čela nového klubu bolo iba logickým vyústením potrebných zmien v klube.

Prvým rozhodnutím nového vedenia klubu bolo, že z doterajších troch účastí v slovenských ligových súťažiach sa bude hrať klub v sezóne 2019/2020 iba v dvoch. Vzhľadom na to, že prioritou nového vedenia je, aby za klub hrali v súťažiach predovšetkým Kežmarčania, bol tento krok nevyhnutnosťou. Kvalita i kvantita členov je totiž v klube rozložená tak, že stačí zastrešiť maximálne iba dve ligové súťaže. Klub tak bude hrať v sezóne v tretej a vo štvrtej lige.

 

Foto: archív mšk kdv kežmarok