V sobotu 28. januára 2023 sa uskutoční v Základnej škole s materskou školou sv. Kríža na Petržalskej ulici v Kežmarku jedno z kôl šachovej Ligy mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov sezóny 2022/2023.

V dejisku sa uskutočnia dva turnaje, ktorých riaditeľom je Anton Oravec. Začínať sa budú o 9.15 hod. Turnaj GPX Bude sa hrať v kategóriách D8, CH8, D11, CH11, D14 a CH14. Druhý turnaj bude určený pre mládež do 23 rokov + OPEN ELO nad 1400.

Hrací čas je 2x15 minút. Hrať sa bude švajčiarskym systémom na 7 kôl.