Na  základe uznesenia konferencie SŠZ č. E-0019-2022 sa v dňoch 30. septembra – 1. októbra 2022 uskutoční na Mestskom úrade v Kežmarku Konferencia Slovenského šachového zväzu.

Konferencia bude i volebnou, pretože sa na nej zvolí nielen kontrolór zväzu, člen kontrolnej komisie, ale aj členovia Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu.

Kežmarok je určite netradičným miestom na rokovanie najvyššieho šachového orgánu, no možno práve na novom mieste vzniknú nové myšlienky a nápady na rozvoj tejto kráľovskej hry.