Začiatkom septembra 2020 sa uskutočnilo v Prahe slávnostné odovzdávanie ocenení fair-play športovým osobnostiam za rok 2019. Na podujatí bola prítomná i kežmarská šachistka Zuzana Hagarová so svojou súčasnou zverenkyňou zo žiackeho družstva českej reprezentácie Dorotou Vaverkovou.

Na výročnej členskej schôdzi šachového klubu MŠK Karpatsko-nemecký spolok Kežmarok, ktorá sa uskutočnila 8. júna 2019 v areáli Karpatsko-nemeckého spolku Kežmarok na ulici Priekopa 1 sa zmenilo vedenie klubu.

Stránky