Na výročnej členskej schôdzi šachového klubu MŠK Karpatsko-nemecký spolok Kežmarok, ktorá sa uskutočnila 8. júna 2019 v areáli Karpatsko-nemeckého spolku Kežmarok na ulici Priekopa 1 sa zmenilo vedenie klubu.

Stránky