Začiatkom septembra 2020 sa uskutočnilo v Prahe slávnostné odovzdávanie ocenení fair-play športovým osobnostiam za rok 2019. Na podujatí bola prítomná i kežmarská šachistka Zuzana Hagarová so svojou súčasnou zverenkyňou zo žiackeho družstva českej reprezentácie Dorotou Vaverkovou.

Stránky