K 1. januáru 2021 zverejnila Svetová šachová federácia koncoročné ratingy šachistov. Najlepším šachistom sveta je Nór Magnus Carlsen (ELO 2862). Na druhom mieste je Američan Fabiano Caruana (ELO 2823) a na treťom mieste je Číňan Liren Ding (ELO 2791).

Začiatkom septembra 2020 sa uskutočnilo v Prahe slávnostné odovzdávanie ocenení fair-play športovým osobnostiam za rok 2019. Na podujatí bola prítomná i kežmarská šachistka Zuzana Hagarová so svojou súčasnou zverenkyňou zo žiackeho družstva českej reprezentácie Dorotou Vaverkovou.

Stránky