Pri príležitosti 60. výročia založenia TŠC TEMPO MŠK KEŽMAROK bola diplomom KLUBU FAIR PLAY ocenená vedúca kežmarského tanečného klubu Gertrúda Scholtzová.

Známa Kežmarčanka, ktorá najväčšou mierou zviditeľnila v meste tanečný šport, získala ocenenie za dlhoročné pôsobenie v duchu fair play od Kolégia Klubu fair play Slovenského olympijského a športového výboru za rok 2021.
Toto významné ocenenie jej odovzdal prezident Slovenského zväzu tanečného športu Peter Ivanič.

Kežmarská športová obec sa k tomuto významnému oceneniu pripája!