Slovenský atletický zväz pripravil v čase pandémie koronavírusu pre žiakov zaujímavý projekt – virtuálnu atletickú súťaž.

Cieľom súťaže je motivácia k tréningu detí počas obdobia bez oficiálnych súťaží na dráhe, porovnanie výkonnosti detí a otestovanie detí na začiatku atletickej sezóny či prípravy.

Virtuálna atletická súťaž sa môže uskutočniť od 11. mája 2020 do 22. mája 2020 na miestnych tréningových plochách.

Usporiadateľom podujatia je Slovenský atletický zväz v spolupráci s atletickými klubmi a oddielmi lovenského atletického zväzu. Koordinátorom podujatia je Marco Adrien Drozda (drozda@atletika.sk). Rozhodcami a klubovými koordinátormi sú tréneri atletických klubov. Štartovať v tejto súťaži môžu: starší žiaci a staršie žiačky 2005 – 2006, mladší žiaci a mladšie žiačky 2007 – 2008, prípadne mladší v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie. Všetci pretekári a pretekárky musia byť členmi Slovenského atletického zväzu.

Nie je potrebné posielať žiadne prihlášky, stačí poslať iba výsledky!

 

Súťažiť sa bude v týchto disciplínach:

- starší žiaci: 60 m, 600 m, skok do diaľky, vrh guľou 4 kg

- staršie žiačky: 60 m, 600 m, skok do diaľky, vrh guľou 3 kg

- mladší žiaci 60 m, 600 m, skok do diaľky, vrh guľou 3 kg

- mladšie žiačky: 60 m, 600 m, skok do diaľky, vrh guľou 3 kg.

 

Každá súťaž sa môže konať na základe prísnych hygienických opatrení, ktoré sú v súlade s Usmernením k opatreniu ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport hlavného hygienika SR dostupné na: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_s... a zároveň v súlade so špecifickými pravidlami pre atletiku dostupné na webe SAZ: https://www.atletika.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-sr-k-prevadzke-von...

Na súťaži sa môže naraz zúčastniť maximálne 5 pretekárov + tréneri, koordinátori.

V sektore danej disciplíny sa môžu naraz zdržiavať len pretekári (max. 5) spolu s rozhodcami, koordinátormi.

Nutné dodržiavanie odstupu min 2 m medzi osobami, pretekármi.

Súťaž sa koná bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb.

Pretekári môžu štartovať vo všetkých disciplínach počas celého obdobia súťaže.

Počas súťaže musí byť dostupný dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk a dezinfekciu náčinia po každom pretekárovi.

Súťažiaci nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty.

 

Špecifické ustanovenia:

60 m

1) behy sa môžu uskutočniť jednotlivo alebo s viacerými pretekármi naraz (atléti využívajú dráhy tak, aby medzi nimi bola vždy jedna dráha voľná)

2) štartuje sa z polovysokého štartu

3) meranie

a) meria sa na pohyb zadnej nohy (prvý viditeľný pohyb pretekára)

b) meria sa na štartový povel

c) pri viacerých pretekároch sa meria len na štartový povel

600 m

- platí obmedzenie max. 5 pretekárov, odporúčame zvážiť štart v dráhach s následným zbehnutím

Skok do diaľky

- maximálny počet pokusov 6

Vrh guľou

- maximálny počet pokusov 6

- dezinfekcia náčinia po každom pretekárovi

Výsledky je potrebné zasielať na adresu drozda@atletika.sk do 24. 5. 2020 len v pôvodnej excelovskej tabuľke, ktorá je zverejnená na webe Slovenského atletického zväzu (dokumenty –> Športovo-technická komisia –> Virtuálna súťaž) https://www.atletika.sk/kategoria-dokumentu/sportovo-technicka-komisia/virtualna-sutaz/

 

Výsledky budú zverejnené 25. 5. 2020 na webe Slovenského atletického zväzu - https://www.atletika.sk/kategoriadokumentu/sportovo-technicka-komisia/vi... a https://statistika.atletika.sk/kalendar

Výkony sa nezapočítavajú do štatistiky, priebežných tabuliek Slovenského atletického zväzu a štart pretekárov s neráta do štartov aktívnych pretekárov.

 

Prví traja v každej disciplíne po celoslovenskom vyhodnotení výsledkov (25. 5. 2020) získajú vecné ceny, ktoré budú po zverejnení výsledkov na webe Slovenského atletického zväzu doručené na adresu atletického klubu/oddielu.

Každý pretekár môže počas celého obdobia súťaže štartovať vo všetkých disciplínach.

Do výsledkov súťaže posielajte len najhodnotnejší výkon daného pretekára.

Spolu s výsledkami je možné zaslať fotky zo súťaže, ktoré môžu byť zverejnené na Facebooku alebo Instagrame Slovenského atletického zväzu.

Po aktuálnej virtuálnej súťaži končiacej 22. 5. 2020 sa uskutoční ďalšia s inými disciplínami a aktualizovanými pravidlami na základe pravdepodobných nových nariadení vlády a krízového štábu SR.

Atlétom, ktorí majú chuť súťažiť tak stačí iba kontaktovať svojho klubového atletického trénera a súťažiť!

 

Zdroj: atletika.sk