Adresár športových klubov a športovísk v Kežmarku

 

 

druh šport                 klub                                        adresa športoviska                               vedenie klubu, telefón, mail

 

 

ATLETIKA                MŠK Kežmarok                    futbalový štadión, ul. Trhovište           Filip Kormoš, 0903573071, kormos.filip@gmail.com

                                   AK Elán pri ZSŠOaS             Garbiarska ul.                                        Dušan Griglák, 0904913046, akelankezm@azet.sk

 

BASKETBAL            BK MŠK Kežmarok               športová hala, ul. Nižná brána          Jozef Juhász, 0903604354, jmjbasket@gmail.com

                         

BEDMINTON           Focus on sport Kežmarok    športová hala FOCUS+, Trhovište    Marián Pirhala, 0908 254457, focusplus.hala@gmail.com

 

CROSSFIT               Red Crew Trainings               šport. hala FOCUS+, ul. Trhovište      Dávid Mikša, 0910 652 949, info@redscrewtrainings.sk

 

CYKLISTIKA           CK MŠK Kežmarok               športová hala, ul. Nižná brána           Ondrej Hajkovský, 0903907172, ohajko@gmail.com

                                  CK Cyklošport KK                  Hradné námestie 5                             Jozef Potok, 0905 218 712, jozefpotokarex@gmail.com

 

FITNESS                  MK FIT                                   Hlavné námestie 18                            Marcel Duda, 0904 567109, mkfit@mkfit.sk

                                   KUPO fitness                        Teheľňa 7A/2446                                Kupo – SK, 0917 245 903, kupo@kupo.sk

                                   Hardfitness                            Hviezdoslavova 7                               0905 843 516, agrodolkk@gmail.sk

                                   D-Fitness                                Petržalská ulica                                  Daniel Šmihula, 0915 951 589, smihula.daniel@gmail.com

 

FLORBAL                 Focus on Sport KK              športová hala, ul. Trhovište               Marián Pirhala, 0908 254457, focusplus.hala@gmail.com

              

FUTBAL                   1. MFK Kežmarok               futbalový štadión, ul. Trhovište 2      Dušan Tokarčík, 0917 208 221, 1.mfkkezmarok@gmail.com

                                                                                                                                            Ladislav Melikant, 0907 979 687, ladislav.melikant@kezmarok.sk

                         

FUTSAL                   Focus on sport Kežmarok    športová hala FOCUS+, Trhovište  Marián Pirhala, 0908 254457, focusplus.hala@gmail.com

 

GOLF                       REA Tatry, s.r.o.                    Golfová ul. 70, Malý Slavkov              0905 328 829, info@royalvalley.eu

 

HOKEJBAL              MŠK Kežmarok                                                                             Valentín Kopčík, 0949400217, valentkopcik@gmail.com

 

HOROLEZECTVO   ŠK IAMES Kežmarok                                                                       Miloslav Neumann, 0905467528, aidimn@zoznam.sk

             

JAZDECTVO           MŠK Ranč Čajka                  Ranč Čajka                                        Stanislav Čajka, 0904415712, chata.cajka@gmail.com

                                JKK Kriššák PDP                                                                             Pavol Kriššák, p.krissak@gmail.com

 

JI-JITSU                   CVČ Kežmarok                    ul. gen. Štefánika                              Vladimír Mikša, 0902 224 200

             

KARATE                   MŠK Karate klub KK            športová hala, ul. Nižná brána        Jaroslav Božoň, 0911607747, jarko8888@azet.sk

                         

KICKBOX                 MŠK Goral gym - BŠ            športová hala, ul. Nižná brána        Jozef Kušmirek, 0910238829, kusmo.j@gmail.com

 

KYNOLÓGIA            MŠK Kynológia                     kynologický areál, Poľná ulica        Jozef Nahalka, 0908303345, havokk@inmail.sk

             

LUKOSTREĽBA     MŠK LK Kežmarok             lukostrelecký areál, Tvarožnianska  Vladimír Majerčák, 0905305482, vladimir.majercak@gmail.com

 

LYŽOVANIE             MŠK LO Kežmarok              športová hala, ul. Nižná brána          Martin Chorogwicki, 0905168176, apartmany.mia@gmail.com

 

ĽADOVÝ HOKEJ     MHK Kežmarok                    zimný štadión                                     Rastislav Polák, 0918701847, info@mhkkezmarok.sk

                                   HKM Kežmarok                    zimný štadión                                    Martin Griglák, 0903 604 353, info@hkmkezmarok.sk

 

PLÁVANIE               PO Little shark MŠK KK                                                                   0903 503 336, plavaniekk@gmail.com

                                 Kežmarskí otužilci                                                                            Marian Novotný, Maťo Krajčo, Dávid Mikša,                                                                                                                                                                                                                                                                          0910 652 949, info@redscrewtrainings.sk

 

RYBOLOV               MoSRZ Kežmarok                Hlavné námestie                               052/452 3479, mosrz@mail.t-com.sk

             

SKIJÖRING             MŠK Ranč Čajka                  Ranč Čajka                                         Stanislav Čajka, 0904 415 712, chata.cajka@gmail.com

             

STOLNÝ TENIS       MŠK Fortuna KK                športová hala, ul. Nižná brána          Miroslav Harabin, 0905844187, mharabin@centrum.sk

                                   TJ Severka KK                     základná škola Nižná brána             

             

ŠACH                       MŠK KdV Kežmarok          Dom stretávania, ul. Priekopa 1         Rastislav Veštúr, 0902 569 372, vestur.rastislav@centrum.sk

 

ŠPORTOVÝ TANEC   MŠK TŠC TEMPO           športová hala, ul. Nižná brána           Gertrúda Scholtzová

                                                                                                                                                 Marta Britaňáková, 0908545199, martabritanakova@azet.sk

 

TURISTIKA              KST Zlatná Kežmarok          turistický oddiel                                 kstzlatna.kezmarok@gmail.com

             

VOLEJBAL              KV MŠK Oktan KK                športová hala, ul. Nižná brána         Milan Špak

                                                                                                                                                 Blanka Špaková, 0911414300, emesreal@emesreal.sk

           

 

 

 

Športoviská

 

 

Futbalový štadión                              ul. Trhovište                                                              futbal, atletika

Futbalový štadión 2                           Tvarožnianska ulica                                                futbal

Zimný štadión                                    ul. Trhovište                                                              hokej

Športová hala Vlada Jančeka         ul. Nižná brána                                                          volejbal, basketbal, stolný tenis, karate, športový tanec

Športová hala FOCUS+                    ul. Trhovište                                                               florbal, futsal, bedminton, crossfit, boccia

Hokejbalový štadión                         areál ZŠ dr. Fischera, ul. Dr. Fischera                    hokejbal

Lukostrelecký areál                          Tvarožnianska ulica                                                  lukostreľba

Kúpalisko                                           ul. Biela voda                                                              plávanie

Ranč Čajka                                        Ranč Čajka                                                                 jazdectvo, skijöring

Kynologický areál                             Poľná ulica                                                                 kynológia

Lyžiarsky areál Štart                        ul. Pod lesom                                                             lyžovanie

Dom stretávania                              ul. Priekopa                                                                šach

Horolezecká stena                          CVČ, ul. Gen. Štefánika                                            horolezectvo

Dopravné ihrisko                             CVČ, ul. Gen. Štefánika                                             cyklistika

Skejtpark                                          Tvarožnianska ulica                                                  skejtboard

Telocvičňa                                        Gymnázium 2, Tvarožnianska ulica                       volejbal

Telocvičňa                                        ZŠ Nižná brána, ul. Nižná brána                             atletika, stolný tenis, malý futbal

Telocvičňa                                        ZŠ – Grundschule, ul. Hradné námestie

Telocvičňa                                        ZŠ dr. Fischera, ul. Dr. Fischera

Telocvičňa                                        ZŠ sv. Kríža, Petržalská ul.

Telocvičňa                                        Gymnázium, Hviezdoslavova ulica

Telocvičňa                                        SOŠ, Garbiarska ul.

Telocvičňa                                        Hotelová akadémia, ul. Dr. Alexandra

Telocvičňa                                        SOŠ, Kušnierska brána

Telocvičňa                                        ul. Pradiareň

Tenisový kurt                                   ul. Nad traťou                                                            tenis

Tenisový kurt                                   ul. Pod lesom                                                            tenis

Tenisový kurt                                   ul. Biela voda                                                             tenis