Cyklistika je v súčasnosti na vzostupe záujmu štátu, krajov i samospráv. Je to nosný fenomén i v rámci Prešovského samosprávneho kraja, preto v máji prebieha aktualizácia Kostrovej (základnej) siete cyklistických trás v našom kraji.

Ide o vznik základnej siete cyklotrás na území kraja, ktorej výstavbu zabezpečuje priamo kraj alebo ho aspoň finančné podporuje, ak výstavbu realizuje iný subjekt. Jej súčasťou je cyklistická "diaľnica" Eurovelo 11 a cyklotrasy nadregionálneho významu (tzv. cyklotrasy "1. triedy"). Súčasťou kostrovej siete nie sú všetky cyklotrasy v danom území, ale len tie najhlavnejšie. Na túto kostrovú sieť sa napájajú cyklotrasy regionálneho a miestneho významu.

Úrad kraja naplánoval v priebehu mája 2023 sériu pracovných stretnutí s cieľom zefektívnenia procesu aktualizácie Kostrovej siete cyklistických trás v PSK. Stretnutia majú za úlohu otvoriť diskusiu o systematickej a efektívnej spolupráci krajskej samosprávy so zástupcami miest a obcí v téme cyklodopravy a cykloturistiky.

Cieľom týchto stretnutí bude predstaviť: kostrovú sieť cyklistických trás v PSK, klasifikáciu stavu rozpracovanosti jednotlivých úsekov, formu dozberu a aktualizácie údajov o konkrétnych úsekoch, spôsob komunikácie a ďalší postup.

Na uskutočnených pracovných stretnutiach budú zozbierané kľúčové informácie potrebné pre ďalšie nastavenie efektívnej spolupráce a procesov.

Naplánovaných je šesť pracovných stretnutí vo formáte okrúhleho stola v rámci jednotlivých strategicko-plánovacích regiónov: Šariš, Spiš a Horný Zemplín.

KONTAKTNÁ OSOBA K CYKLO TÉME: Roman Pavlík, krajský cyklokoordinátor, roman.pavlik@psk.sk, tel: 051 / 7081 582.

 

Zdroj a foto: psk