V nedeľu 24. júna 2018 v Kežmarku spoznáme majstra východoslovenského kraja v cyklomaratóne.

Pod organizačným vedením Cyklistického klubu Cyklošport Kežmarok sa tu uskutoční Kežmarsko-tatranský cyklomaratón, ktorý bude zároveň majstrovstvami východoslovenského kraja a šiestym kolom Východ road ligy.

Bližšie informácie o podujatí dostanete u riaditeľa pretekov Vladimíra Lukáča (052/4524331, esat@esat.sk) alebo u tajomníka pretekov Jozefa Potoka (0905 218 712, jozefpotokarex@gmail.com).

Súťažiť sa bude v kategóriách:

Kadeti: rok 2003-2001

Elite: rok 2000-1989

Muži A: rok 1988-1979

Muži B: rok 1978-1969

Muži C: rok 1968-1959

Muži D: rok 1958 a starší

Ženy: bez vekovej kategórie

Handbikeri: bez vekovej kategórie

 

Prezentácia pretekárov bude na Hlavnom námestí v Kežmarku, na terase kaviarne PALOMA, oproti redute, od 7.30 hod. - 9.00 hod. Štart pretekov bude o 9.30 hod. Štartovné je 10 eur.

Trať cyklistov: Kežmarok, Hlavné námestie, Spišská Belá, Tatranská Kotlina, Ždiar, Osturňa, Malá Franková, Spišské Hanušovce, Reľov, Slovenská Ves, Spišská Belá, Kežmarok, cieľ Hlavné námestie.

 

Občerstvenie bude na vrchole kopca za Malou Frankovou. Slávnostné vyhodnotenie bude v areáli kežmarského hradu. Po dojazde do cieľa každý účastník dostane guláš a nápoj v hradnej reštaurácii. Prví traja v každej kategórii dostanú vecné ceny a víťazi dostanú cyklistický dres Východ road ligy (VRL).

Podmienka štartu: pretekári s celoročným prideleným číslom VRL na rok 2018. Všetci pretekári sú povinní nosiť prilbu a handbikeri sú povinní mať zastávku.

Trať handbikeri: Kežmarok - Hlavné námestie, Mlynčeky, Kežmarské Žľaby, Šarpanec, Spišská Belá, Kežmarok, cieľ Hlavné námestie.

Pretekári VRL po zaregistrovaní sa v kancelárii sa stávajú držiteľmi Národnej licencie a tým aj členmi Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) na dobu trvania pretekov. Národná licencia sa v kancelárii nevydáva, vydá sa v prípade poistnej udalosti na sekretariáte SZC.

    
Dôležité upozornenia: jazdí sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel VRL a SZC a daného rozpisu. Pretekári jazdiaci v pretekoch za stredovou čiarou v protismere, budú diskvalifikovaní!

Pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a pretekov na hlave.

Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlasia s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. Pri porušení pravidiel cyklistiky bude uložená časová penalizácia.

Neprihlásené a neoznačené sprievodné vozidlá nebudú pripustené do konvoja. Technická pomoc a občerstvovanie z týchto vozidiel nie je možná. Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

Majster Východoslovenského kraja bude vyhlásený pretekár ktorý splní podmienku a to že musí mať trvalý pobyt vo východoslovenskom kraji alebo príslušník cyklistického klubu sídliaci na východnom Slovensku.