Slovenský zväz florbalu dáva do pozornosti možnosť prihlasovania na ONLINE školenie pre rozhodcov, ktoré sa uskutoční počas sviatočného dňa 6. januára 2024 od 10:00 hod.

Doba školenia bude cca 3 hodiny. Školenie je určené pre nováčikov ale aj pre tých, ktorí si chcú obnoviť svoje rozhodcovské licencie. 

PRIHLASOVACí FORMULÁR 

CENA ŠKOLENIA: 30 EUR

 

Zdroj a foto: Komisia rozhodcov a observerov SZFB