Ligová komisia Slovenského zväzu florbalu spustila výberové konanie na usporiadateľa turnajov Turnaj o pohár prezidenta Slovenského florbalového zväzu (ToPP) a Majstrovstiev Slovenska v mládežníckych kategóriách.

Koniec podávania prihlášok je 28. februára do 12.00 hod.

Ide celkom o deväť celoštátnych turnajov v nasledovných termínoch a vekových kategóriách:

ToPP mladšia prípravka v termíne: 10. – 12. jún 2022
ToPP staršia prípravka v termíne: 27. – 29. máj 2022
ToPP mladších žiakov v termíne: 20. – 22. máj 2022
ToPP mladších žiačok v termíne: 20. – 22. máj 2022
MSR starších žiakov v termíne: 3. – 5. jún 2022
MSR starších žiačok v termíne: 17. – 19. jún 2022
MSR dorastencov v termíne: 13. – 15. máj 2022
MSR dorasteniek v termíne: 13. – 15. máj 2022
MSR junioriek v termíne: 27. – 29. máj 2022

Ponuky na organizátora je potrebné zaslať e-mailom na adresu: lkszfb@szfb.sk, najneskôr 28. 2. 2022 do 12:00 hod, kedy je uzávierka ponúk. Všetci uchádzači o organizáciu budú informovaní o pridelení resp. nepridelení podujatia najneskôr do 15. 3. 2022.

Ponuky na organizátora zasielajte na konkrétnom tlačive.

 

Zdroj: szfb.sk