Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže Slovenského zväzu florbalu (SZFB) v spolupráci s Národným športovým centrom predstavili florbalové pravidlá vyše 90 učiteľom telesnej výchovy zo základných a stredných škôl.

Tí v rámci záujmu o florbal absolvovali vzdelávací seminár pod vedením lektorky Veroniky Vajsáblovej. Cieľom vzdelávacieho semináru bolo zvyšovať ich odborné vedomosti, ktoré by mohli implementovať do výchovno-vzdelávacieho procesu v predmete telesná a športová výchova a do voľnočasových aktivít. Zároveň im bol v skratke predstavený systém vzdelávania trénerov a fungovanie vzdelávacieho portálu SZFB. 

„Veľmi ma teší, že majú školy naprieč celému Slovensku stále väčší záujem o vzdelávanie v oblasti florbalu. Verím, že to bude mať v budúcnosti pozitívny dopad na zvyšovanie hráčskych základní a zároveň prínos nových trénerov a rozhodcov do štruktúr SZFB,“ povedala prednášajúca Veronika Vajsáblová.

 

Už by bolo načase, aby aj v Kežmarku vznikol stabilný florbalový klub, pretože hráčov by bolo určite dosť, podmienky na florbal v športovej hale FOCUS+ sú medzinárodnej úrovni, takže je potrebné už iba zapálených šikovných funkcionárov, ktorí by sa vrhli do tohto športu. Snáď ich nájdeme.

 

Zdroj a foto: szfb.sk