Členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu schválili na rokovaní 5. apríla 2022 o finančnom príspevku pre 226 uchádzačov, ktorí požiadali o finančný príspevok na dobudovanie amatérskej futbalovej infraštruktúry.

Jedným z nich je aj Kežmarok, pre ktorý členovia zväzu schválili 30 tisíc eur. Financie je potrebné vyčerpať do 30. apríla 2023.

Financie sú za účasť slovenskej reprezentácie na Euro 2020.

 

Zdroj: sportnet.sk (https://sportnet.sme.sk/spravy/sfz-rozdeli-klubom-peniaze-za-postup-na-e...)

Foto: 1. MFK Kežmarok