Na ostatnom rokovaní športovo-technickej komisie Východoslovenského futbalového zväzu (30. 4. 2020) jeho členovia odsúhlasili vytváranie súťaží pre súťažný ročník 2020/2021, pretože ročník 2019/2020 je anulovaný.

Pod túto organizáciu patrí i 5. futbalová liga, skupina Podtatranská, kde hrajú muži 1. MFK Kežmarok, takže všetky správy, ktoré vydáva táto komisia sú pre kežmarský klub dôležité.

Z daného schváleného materiálu vyplýva, že kluby sa musia do 15. júna 2020 prihlásiť do súťaže, ktorú si vybojoval ku dňu 2. 7. 2019, pretože nedokončený ročník 2019/2020 akoby sa nehral. Prípadné zmeny sú možné iba po dohode mužstiev.

 

Športovo-technická komisia vytvára súťaže VsFZ pre súťažný ročník 2020-2021 nasledovne:

1. SR 2019/2020 je anulovaný, čo znamená, že sú zrušené výsledky odohratých stretnutí a priebežné poradie po odohratých kolách.

2. Prihlášky do súťaží podávajú družstvá do 15.06.2020 podľa toho, ako boli zaradené jednotlivé družstvá pred začiatkom SR 2019-2020 k 02.07.2019.

3. Podaním prihlášky družstvá potvrdzujú svoju účasť v SR 2020-2021. Jednotlivým družstvám sú zároveň priradené žrebovacie čísla pred zahájením SR 2019-2020. Prípadné požadované zmeny sú možné len na základe dohody o výmene čísla so súperom.

4. V prípade, ak sa niekto neprihlási do súťaže podľa zaradenia z 02.07.2019, postupuje sa podľa nasledovných kritérií:

a) v prípade, že niektoré z družstiev nepodá prihlášku do svojej súťaže, bude následné zaraďovanie družstiev vykonávané na základe konečných tabuliek SR 2018-2019 v zmysle SP, čl. 17.

b) odhlásené družstvá mládežníckych súťaží v priebehu jesennej časti SR 2019-2020 majú právo potvrdiť svoju účasť opakovane do tej istej súťaže.

c) súťaže mládeže sa budú dopĺňať operatívne tak, aby sme umožnili hrať čo najväčšiemu počtu družstiev a hráčov.

 

Športovo-technická komisia vydala i pokyny pre súťaže mládeže. Tie sú ale ešte v štádiu návrhu a o konečnej podobe súťaží sa rozhodne s najväčšou pravdepodobnosťou až v druhej polovici mája.

 

Zdroj: vsfz.futbalnet.sk