V minulom roku Slovenský futbalový zväz vyčlenil čiastku 2 550 000 eur pre projekt EURÁ z EURA. Išlo o finančné prostriedky pre pre amatérsky futbal, ktoré ďalej prerozdelili štyri regionálne futbalové zväzy. Finančný príspevok nakoniec dostalo 226 úspešných žiadateľov. Z nich 69 na východnom Slovensku. V našom seriáli sa obzrieme, ako si niektoré kluby vďaka tejto finančnej pomoci zveľadili futbalové prostredie, respektíve zlepšili infraštruktúru na štadiónoch.

Stránky