V piatok 27. 3. 2020 sa konalo rokovanie Prezídia Slovenského zväzu florbalu formou video konferencie. Hlavným bodom rokovania bolo riešenie mimoriadnej situácie na Slovensku so šírením koronavírusu a vplyv na zatiaľ odložené súťaže SZFB. Ústredný krízový štáb SR v tomto týždni predĺžil zákaz organizovania všetkých športových podujatí až do odvolania.

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA – C“) vo veci rizika šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2) rozhodla o zákaze konania všetkých Vyšších a Nižších súťaží (od 1. ligy seniorov až po mikroligy chlapcov a dievčat), ktoré organizuje Slovenská basketbalová asociácia, a to v termíne od 13. 3. 2020 na neurčito.

Stránky