Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) oslovil primátorov a starostov 156 miest a obcí (vrátane Bratislavy a Košíc) nad 5000 obyvateľov s možnosťou výstavby multifunkčných športových centier pre deti a mládež, ktorých súčasťou bude aj ľadová plocha. Takouto formou sa snaží zlepšiť podmienky v mládežníckom športe, aby deti na prvom stupni základných škôl mali jednoduchší prístup k ľadu a korčuľovaniu.

Podmienkou je realizácia celého projektu v areáloch základných škôl či ich bezprostrednej blízkosti, cieľovou skupinou sú totiž deti od šiestich do desiatich rokov. Priamo pred halou budú k dispozícii aj ďalšie športoviská (napr. lezecká stena) a v najmä v letných mesiacoch môže plocha v krytej časti slúžiť na iné odvetvia, napríklad hádzanú, basketbal, tenis či úpolové športy podľa potreby. Ľadová plocha bude mať rozmery 40x20 metrov (rozmer je rovnaký ako má ihrisko na kežmarskom sídlisku Juh).

SZĽH od samospráv, ktoré prejavia záujem o spoluprácu, požaduje napríklad zaviazať sa k príprave pozemku (o minimálnom rozmere 76 x 56 m) či zabezpečenie všetkých potrebných sieťových prípojok na jeho hranicu. Potrebná je aj ďalšia súčinnosť, o ktorej zástupcovia zväzu vedeného prezidentom Martinom Kohútom informovali samosprávy. Po výstavbe by prevádzkovateľom takýchto hál bol SZĽH, ktoré by si pozemok od obce prenajímali na 40 rokov za jedno euro. 

V prípade záujmu o realizáciu športového centra je zo strany samosprávy potrebné doručiť do 15. februára 2017 oficiálnu žiadosť o vybudovanie objektu, územno-plánovaciu informáciu mesta o plánovanej lokality a vlastnícke vzťahy k nej atď. "Budeme tak môcť začať komunikovať o tom, ako sa čo najskôr môžeme dostať k výstavbe, ktorý samospráva vyberie," povedal prezident SZĽH Martin Kohút a pokračoval: "Chceme na základných školách vybudovať športové centrá, ktoré budú financované a prevádzkované SZĽH. Zároveň by sme deťom chceli umožniť prístup v hodinách, ktoré sú im prijateľné. Nie v skorých ranných hodinách či večer, ale v čase vyučovania a popoludní. V rámci celoročnej prevádzky športových centier sa popri športovej hale s ľadovou plochou ráta aj s atletickým oválom, bike parkom, lezeckou stenou, detským ihriskom ako aj priestorom pred street workout aktivity. Bude záležať na miestnych možnostiach, ale boli by sme radi, keby centrá mali čo najviac podobný vzhľad."

Slovenský zväz ľadového hokeja o projekte už dlhšie komunikuje so zástupcami samospráv, ale aj iných športových odvetví prostredníctvom Slovenského olympijského výboru (SOV). "V roku 2017 by sme chceli začať s výstavbou približne desiatich štadiónikov," prezradil Martin Kohút. "Chceme, aby sa samospráva čiastočne podieľala na prevádzke tým, že denne zaplatí dve hodiny ľadu pre potreby verejného korčuľovania či iných športových aktivít svojich obyvateľov," doplnil prezident SZĽH. "Máme zmapované, že severovýchod a južná časť republiky sú čo do počtu ľadových plôch podvyživené.  Tieto športové centrá s ľadovou plochou  však nemajú byť konkurenciou klasických zimných štadiónov či podobných súkromných objektov. Zväz je pripravený prevziať zodpovednosť aj za prevádzkovanie i zabezpečenie výchovy v priestoroch športových centier."


Cena jednotlivých hál bude rôzna v závislosti od lokality a ďalších podmienok. Podľa prezidenta hokejového zväzu náklady na areál nepresiahnu milión eur. Nepôjde iba o zdroje SZĽH, podľa Zákona o športe môže uvoľniť 30 percent zo svojho rozpočtu na investičnú činnosť, zväz bude na výstavbu jednotlivých hál hľadať investorov zo súkromného sektora, nebráni sa však ani finančnej podpore štátu.