Snáď každé spoločné stretnutie kežmarských športových fanúšikov sa krúti okolo kežmarského hokeja. Bude sa v Kežmarku hrať budúcu sezónu hokej alebo nie?

Sám som bol zvedavý, aká je odpoveď na túto otázku. Preto som vyvinul všetku svoju snahu o to, aby som si sám na danú otázku mohol zodpovedať. Spektrum informácií, s ktorými som prišiel do styku pri svojom hľadaní odpovede na jednoduchú otázku, bolo veľmi široké. Od istoty, že nová hokejová sezóna tu naisto bude až po zaručené tvrdenia, že jednoducho sa to nestihne.

A kde je vlastne pravda? Moje zistenia sa blížia k tomu, že hrať by sa malo, ale...

Poďme, ale pekne po poriadku. Čo je už isté? Isté je, že prvá etapa rekonštrukcie zimného štadióna v Kežmarku bude ukončená do konca júna 2018. Oficiálne by to malo byť 22. 6. (aký to krásny dátum),v tom termíne má dodávateľ stavby začať stavbu odovzdávať mestu Kežmarok. A čo to vlastne znamená tá prvá etapa? Znamená to, že bude v prevádzke ľadová plocha, budú funkčné hľadiská na sedenie, dve šatne pre verejné korčuľovanie a prakticky všetky priestory pre širokú verejnosť, teda sociálne zariadenia.

Všetko ostatné je zahrnuté v druhej etape. Nie je toho málo. Všetky šatne – hráčske, rozhodcovská, miestnosť pre zdravotníkov, všetky klubové priestory – kancelárie, VIP, klubovňa a reštaurácia. Škoda, že už sa na začiatku nenašli finančné prostriedky , aby v prvej etape rekonštrukcie zimného štadióna sa sfunkčnilo aspoň minimum šatní na to, aby sa mohol hrať hokej bez závislosti na potrebe  investícií druhej etapy.

Čo to všetko znamená? Znamená to, že ak sa má v Kežmarku, v sezóne 2018/2019 hrať hokej, musí sa ešte investovať do vybudovania dvoch šatní, ktoré budú spĺňať základné normy pre odsúhlasenie hokejovým zväzom, aby povolil hrať v Kežmarku hokej. Ak sa v tomto smere nič nepohne, tak hokej v Kežmarku nebude. Preto, ak chceme, aby sa v septembri hral v Kežmarku hokej, práve dnes je najvyšší čas, aby sa uskutočnili dôležité rozhodnutia pri investovaní do tejto konkrétnej veci – vybudovaní dvoch funkčných šatní so sprchami, jednoducho s plne funkčným sociálnym zázemím. Ide o to, aby sa kvôli tejto investícii nestratil zbytočne jeden hokejový rok.

Som presvedčený, že čo urobíme v tomto smere dnes, výsledky našich dnešných rozhodnutí budú jasne viditeľné o tri mesiace. Preto nedovoľme kompetentným, ktorí môžu o použití ďalších  financií  na dobudovanie zimného štadióna rozhodnúť, aby tento čas sme premárnili!

Sám som sa bol osobne pozrieť na situáciu na zimnom štadióne, pretože nespolieham sa na to, čo mi povedia iní. Chcel som sám vidieť, aký je stav vecí dnes. Veď štadión poznám, lebo som na ňom strávil nielen ako fanúšik kežmarského hokeja, ale bol som na každom extraligovom zápase ako spravodajca športového denníka. Zásluhou ústretovosti mesta Kežmarok som si mohol prezrieť takmer všetky zákutia nového štadióna. Preto konštatujem, že všetko ide podľa plánu, ale potrebujeme zabrať v jednom jedinom bode, a to vybudovať dve funkčné šatne. Ešte je čas!

Stretol som sa vo verejnosti s otázkami: Ako to bude s mantinelmi? Ako je to s rolbami? Dnes môžem povedať, že mantinely pre Kežmarok sa momentálne vyrábajú v Českej republike a rolby by sa mali v najbližšom čase skúšať. Preto v tomto smere problém nie je. Ten môže nastať, po mojej osobnej návšteve zimného štadióna, iba v jednej veci, a to vo vybudovaní dvoch funkčných šatní pre A mužstvo.

S cieľom, aby som mal dokonalý prehľad o situácii v kežmarskom hokeji, aj na tom najnižšom stupni, bol som osobne aj na stretnutí vedenia hokejového klubu s rodičmi mladých kežmarských hokejistov. A dobre, že som tam bol. Dalo mi toto stretnutie veľa. Obavy rodičov, či si budú môcť dať výstroj svojich ratolestí do nejakej šatne, môžem upokojiť, že na štadióne bude dosť voľného priestoru, kde sa výstroj môže uzamknúť. Preto som presvedčený, že vstup mladých kežmarských hokejistov do súťažného kolotoča nemá čo prekaziť. Iné je to s A mužstvom. Tu ešte je potrebné zabrať.

Verím, že šancu, aby sme videli kežmarských hokejistov už v nasledujúcej súťažnej sezóne na domácom ľade, nepremárnime, pretože by sme si tým prakticky dali vlastný gól. Preto, keď sa ma dnes niekto opýta, či sa bude v Kežmarku hrať v septembri hokej, poviem mu: Áno, bude! Verím tomu!

 

Na fotografiách sú zachytené vnútorné priestory zimného štadióna v Kežmarku: celkové pohľady na plochu, šatňa na verejné korčuľovanie, sociálne zariadenia pre verejnosť, strojovňa, na hrubo pripravené šatne, chodba s vchodmi do budúcich klubových priestorov, priestor budúcej reštaurácie a pohľad z nej na plochu, strop haly so vzduchotechnikou a reproduktormi, chodba k šatniam, vchod do hľadiska pre imobilných občanov, exteriér sky boxov a exteriér štadióna.