V utorok 5. septembra 2017 sa uskutočnilo za účasti primátora mesta Kežmarok, konateľa stavebnej firmy Milanko, s.r.o. a ďalších čelných predstaviteľov mesta i danej firmy, odovzdanie staveniska areálu zimného štadióna v Kežmarku.

Od tohto termínu totiž daný areál patrí priamo pod správu firmy, ktorá bude rekonštrukciu kežmarského zimného štadióna realizovať. Firma Milanko, s.r.o. je zo Spišskej Novej Vsi a vedenie mesta s ňou podpísalo zmluvu o rekonštrukcii 4. septembra 2017.

 

O súťaž rekonštrukcie zimného štadióna sa zaujímali tri stavebné spoločnosti, no samotnú súťaž absolvovala iba jedna, ktorá ju aj vyhrala – Milanko, s.r.o. Tá má skúsenosti s podobnými objektmi, keďže stavala hokejovú halu v Levoči i športovú halu v Spišskej Novej Vsi. Najväčšou prekážkou pri absencii stavebných firiem ísť do tejto rekonštrukcie je pravdepodobne šibeničný termín ukončenia, ako aj to, že prevažná časť rekonštrukcie sa má robiť počas zimných mesiacov.

 

Termín odovzdania rekonštrukcie štadióna je naplánovaný na koniec júna 2018, pretože vedenie firmy garantovalo, že rekonštrukcia bude hotová 290 dní od prevzatia stavby. Ak by sa tento termín podarilo stihnúť nasledovala by kolaudácia objektu. Tá môže trvať aj mesiac, no všetko je naplánované tak, aby budúca sezóna už bola v Kežmarku hokejová.

 

Stavba bude stáť okolo 3,5 milióna eur, pričom jeden milión dostalo mesto od Úradu vlády SR. Po dokončení tejto etapy rekonštrukcie by mala byť plocha už vhodná na hranie hokeja.

 

Konateľ firmy Milanko, s.r.o. Milan Tkáč počas prehliadky staveniska konštatoval, že až detailné preskúmanie každého priestoru stavby ukáže, ktoré doterajšie stavebné prvky budú pre nasledujúce práce spojené s rekonštrukciou, pozitívom a ktoré negatívom. Keďže je známe, že pred pár rokmi sa prehnala objektom povodeň, nikto detailne nepozná mieru poškodenia stavebných objektov štadióna. Samotné stavebné práce na rekonštrukcii zimného štadióna sa začnú už v prvom týždni prevzatia stavby. Najskôr by sa mali uskutočniť upratovacie a búracie práce.

 

Prioritou samotnej rekonštrukcie je čo najskôr urobiť strechu a opláštenie objektu. Najväčšou hrozbou rekonštrukcie sú teraz zima a čas. Ak by totiž prišla tuhá zima skôr ako by sa urobila strecha a opláštenie nastal by problém. Stavebné práce vo vnútri by sa totiž termínovo museli posunúť. To by malo priamu súvislosť s hokejovou sezónou, pretože posunutie termínov by mohlo hokejovú sezónu o rok oddialiť. Všetci chceme, aby vstup hokejového Kežmarku bol do republikových súťaží prirodzený a nenásilný. Až teraz teda môžeme doplatiť na predlhé naťahovanie termínov. No to je už otázka na niekoho iného.. Ja len, aby sa teraz zbytočne nešturmovalo s niečím na úkor kvality.

 

My Kežmarčania, už iba veríme, že celá rekonštrukcia zimného štadióna prebehne podľa časového plánu a v maximálnej miere ochrany pre budúcich fanúšikov. Ide totiž o to, aby sme sa na svojom zimnom stánku mohli v budúcnosti pohybovať úplne bezpečne. Je tu teda konečne čas, že teraz je už všetko v rukách stavbárov. Otvorenia zimného štadiónu sa tak Kežmarčania síce nedočkali do roka a do dňa, od odklepnutých dotácií od úradu vlády, pretože termín otvorenia obnoveného štadióna sa predĺži minimálne o ďalších 15 či 16 mesiacov, no aspoň už je tu svetlo na konci tunela, že sa vytúženého dátumu naozaj dočkáme. Veď všetci si už určite želáme, pritom nie za každú cenu, aby sme takto o rok mohli chodiť na kežmarský zimný štadión povzbudzovať a fandiť svojmu hokejovému mužstvu, lebo Kežmarok hokejovým mestom vždy aj bol.