Dňa 21. decembra 2021 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Kežmarku ďalšie rokovanie ohľadom spájania dvoch kežmarských hokejových klubov do jedného.

Stretnutie zvolal primátor mesta a pozval na neho obidvoch prezidentov kežmarských hokejbalových klubov – Rastislava Poláka za MHK a Martina Grigláka za HKM, zástupcu Slovenského zväzu ľadového hokeja Milana Ladivera, predsedu MŠK Kežmarok Ľuboslava Kovalského a riaditeľa Základnej školy Nižná brána Dušana Tokarčíka, kde by mali byť hokejové triedy daného klubu.

Toto stretnutie by sa malo stať prelomovým, pretože na ňom primátor mesta Kežmarok predstavil formu vzniku nového hokejového klubu. Jeho základom je to, že prezidentom nového klubu by sa mal stať primátor mesta Kežmarok. To by mala byť pre všetkých hlavná garancia toho, že klub bude fungovať pod krídlami mesta. Mesto ponúka klubu štadión, finančné krytie a teraz aj garanciu jeho chodu pod kontrolou mesta. Správnu radu klubu by mali tvoriť všetci prítomní na stretnutí, ale tu je ešte možnosť sa dohodnúť na jej definitívnom zložení.

V meste by tak mal vzniknúť nový hokejový klub, ktorý bude ako jediný podporovaný mestom. Počíta sa, že do neho by sa mali prihlásiť všetci hráči a funkcionári z obidvoch doterajších klubov. Ak sa ale rozhodne niektorý z klubov, že doň nevstúpi, mesto to bude rešpektovať. Na každý klub, ktorý bude mimo tohto mestského sa bude prihliadať ako na súkromný. Nový mestský hokejový klub by mal vstúpiť do súťaží už v sezóne 2022/2023.

Rokovania ohľadom spájania hokejových klubov by mali naďalej pokračovať.