Na pôde Mestského športového klubu Kežmarok sa za účasti troch čelných zástupcov z obidvoch kežmarských hokejových kluboch uskutočnilo v pondelok 8. júla 2019 prvé rokovanie s cieľom spojiť dva hokejové kluby, ktoré sú na území Kežmarku, do jedného.

Rokovania sa zúčastnilo vedenie Mestského športového klubu Ľuboslav Kovalský, František Marhefka, Milan Špak, Karol Gurka (zastupujúci aj Mesto Kežmarok) a Pavol Zavacký, členovia Mestského hokejového klubu Kežmarok Rastislav Polák (predseda klubu), Daniel Vorobel a František Duda, členovia Hokejového klubu mládeže Kežmarok Martin Griglák, Gabriel Kapral, Zuzana Špitková a členovia športovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku Martin Noga a Pavol Humeník. Rokovania sa zúčastnil aj držiteľ Stanleyho pohára Martin Cibák z Liptovského Mikuláša, ktorý sa v priebehu rokovania často zapojil do diskusie, aby ponúkol svoje skúsenosti na viaceré rozdielne názory.

Základnú predstavu o možnom zlúčení dvoch klubov a riadenia v súťažiach v sezóne 2019/2020 predostrel na začiatku rokovania zástupca mesta Karol Gurka. Ten, po zistení informácií, že MHK Kežmarok prihlásil do súťaží riadených SZĽH jedno mládežnícke družstvo a kategóriu mužov a že HKM Kežmarok prihlásil do súťaží až tri mládežnícke družstvá, navrhol kľúč, podľa ktorého by sa zlúčenie zrealizovalo. Navrhol, aby v hokejovej sezóne 2019/2020 hral Kežmarok pod hlavičkou MHK Kežmarok v kategórii mužov a pod hlavičkou HKM Kežmarok všetky súťaže v mládežníckych kategóriách. Zároveň navrhol, aby kluby čo najskôr rozhodli o troch zástupcoch, ktorí budú v tzv. Správnej rade spoločného klubu. Mesto do tohto orgánu navrhuje svojho zástupcu, a to riaditeľa Základnej školy Nižná brána Dušana Tokarčíka. Odôvodňuje to najmä tým, že na základnej škole, kde je riaditeľom, budú umiestnené aj hokejové triedy a je aj členom Správnej rady MŠK Kežmarok.

Do diskusie Karol Gurka dal nielen predložený návrh mesta, ale aj to, aby obidva kluby deklarovali či je z ich strany o spojenie klubov do jedného. Ide o to, či po nešťastnom roku, počas ktorého sa hokej v Kežmarku rozdelil na dva, dokážu vedenia klubov nájsť k sebe cestu. Ide o to, aby upriamili svoju energiu na budúcnosť kežmarského hokeja. Zástupcovia obidvoch klubov na rokovaní deklarovali záujem o spojenie sa do jedného klubu, ale keďže v každom z nich existuje správna rada, musia nové informácie a návrhy prerokovať. Na rokovaní ale zástupcovia MHK boli návrhom mesta trochu zaskočení, pretože nezdá sa im, že by išlo o kompromis medzi dvomi stranami, keďže celá mládežnícka zložka MHK by sa mala prejsť do novovzniknutého HKM. Argumentácia členov MHK bola, že názov značky MHK Kežmarok je historický a mesto by malo brať zreteľ aj na túto stránku. Druhá strana argumentovala, že už na prelome rokov 2018 a 2019 boli blízko k dohode o spojení klubov, ale bolo to MHK, ktoré túto snahu zabrzdilo.

Prezident MŠK Kežmarok Ľuboslav Kovalský priblížil prítomným uznesenie Správnej rady MŠK, ktorým prijali pod svoje krídla aj nový klub HKM, pretože aj tam je nemálo mladých kežmarských hokejistov. V MŠK sú tak dva hokejové kluby – MHK a HKM. Financie pre dané kluby sa budú rozdeľovať podľa množstva Kežmarčanov v klube. Upozornil na fakt, že pri zisťovaní údajov k určitému dátumu má jeden hokejový klub76 detí, z toho 23 Kežmarčanov a druhý klub má 65 detí, z toho 34 Kežmarčanov. Podľa svojich zistení ide o 60 mladých kežmarských hokejistov z obidvoch klubov a približne stovku hokejistov mimo Kežmarku. Otázne je koľko z daných hráčov bude vôbec hrať, aby dané mená neboli iba na papieri. Prekvapivou informáciou bolo, že za prvé tri mesiace roku 2019 minul hokejový klub už dve tretiny svojho rozpočtu, ktorý dostáva z dotácie MŠK.

Ľuboslav Kovalský pripomenul, že o spojenie klubov by sa mali snažiť predovšetkým obidva kluby, nie MŠK, ktorý doteraz bol akýmsi sprostredkovateľom a mediátorom zároveň. Výmena a preštudovanie stanov druhého klubu by malo byť prvým krokom, od ktorého by sa kluby mali odraziť k ďalšiemu kroku.

Ak majú záujem o spojenie klubov, mali by nahlásiť dvoch, resp. troch zástupcov do spoločného klubu, aby sa veci posunuli, pretože situácia je nenormálna, ak budú v meste dva hokejové kluby.

Situácia je aj po týždni, ktorý uplynul od tohto rokovania, naďalej otázna. Termín 1. august 2019, kedy by sa mala spustiť ľadová plocha sa blíži. To je ale aj termínom, kedy obidva kluby by mali s konečnou platnosťou požiadať o prenájom ľadu s presnými termínmi a ich finančným krytím.

Spojenie klubov tak ostáva stále otvorené. To, či nájdu všetky strany silu na to, aby potvrdili svoje slová na rokovaní, že ide im predovšetkým o deti, sa snáď dozvieme ešte toto leto. Smutný je len fakt, že napriek tomu, že mesto malo po rekonštrukcii zimného štadióna, všetky možnosti a páky na normálny chod jedného mestského hokejového klubu, dopustilo tento nenormálny stav. Namiesto zahasenia malého ohníčku na začiatku rozdelenia kežmarského hokeja musíme dnes hasiť veľký požiar, pretože zodpovední nič nerobili pre to, aby sa ho pokúšali zahasiť, ba niektorí dali hlavu do piesku.

Snáď zvíťazí zdravý rozum a kežmarský hokej sa dostane do normálnych koľají, i keď s osobami, ktorí daný nenormálny stav spôsobili, to pôjde asi veľmi ťažko.