Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja zasadal dopoludnia 13. septembra 2023 aj ohľadom prevodu licencie z Prešova do Kežmarku.

Prevod súťažnej licencie z HC 21 Prešov, ktorý po vlaňajšej sezóne vypadol z extraligy, na klub HK Králi Kežmarok nebol Výkonným výborom Slovenského zväzu ľadového hokeja schválený. „HK Králi Kežmarok najprv nesplnili podmienky podľa súťažného poriadku. Pri opakovanom pokuse chceli presunúť klub do Levoče, no pri tomto zámere mal Výkonný výbor pochybnosti o dostatočnom technickom zabezpečení tamojšieho zimného štadióna pre potreby štartu v Slovenskej hokejovej lige, preto im ani opätovne neschválil prevod licencie,“ vysvetlil dôvody generálny sekretár zväzu a člen Výkonného výboru SZĽH Miroslav Lažo. 

Je to zvláštny argument člena výkonného výboru, pretože hokejový klub mal hrať svoje prvoligové zápasy v Kežmarku a nie v Levoči!?

„Výkonný výbor SZĽH má mandát od Kongresu SZĽH a kompetenciu zohľadniť a zvážiť všetky skutočnosti týkajúce sa udeľovania licencií do súťaží SZĽH. Je viazaný stanovami, poriadkami a smernicami schválenými kongresom a v prípade pochybností má oprávnenie licenciu neudeliť, keďže v zmysle predpisov SZĽH na udelenie alebo odstúpenie licencie nie je právny nárok,“ dodal generálny sekretár.

HC 21 Prešov neprejavil záujem hrať TIPOS SHL a aktuálne už ani nespĺňa podmienky štartu v tejto súťaži a licencia bola klubu odobratá. Jedna licencia do TIPOS Slovenskej hokejovej ligy je teda voľná a Výkonný výbor SZĽH sa bude zaoberať tým, či bude ponúknutá účastníkovi 2. ligy seniorov alebo zostane nevyužitá a Slovenskú hokejovú ligu bude v súťažnom ročníku 2023/2024 hrať len 11 družstiev.

Práve kvôli rozhodnutiu Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja bol zrušený prípravný zápas medzi HK Králi Kežmarok a AquaCity Pikes, ktorý sa mal odohrať 13. septembra 2023. Kežmarskí hokejoví fanúšikovia tak prvoligový hokej len tak skoro neuvidia.

 

Zdroj: hockeyslovakia.sk