Po turbulentných hokejových dňoch, na prelome rokov 2018 a 2019, počas ktorých sa kežmarský hokej nepochopiteľne dostal až na rázcestie svojej existencie, sa záležitosti okolo hokeja uberajú dvomi smermi.

Stránky