Už tradičný letný hokejbalový kemp klubu HK IMS-EAST Popradskí piráti sa bude konať v dvoch turnusoch.

Prvý turnus: 1. - 5. 7. (ročníky 2012-2014, dievčatá aj ročník 2011)

Druhý turnus: 29. 7. - 2. 8. (ročníky 2015-2018, dievčatá aj ročník 2014)

Na deti čakajú tréningy pod vedením skúsených trénerov v priateľskom prostredí v areáli CVČ Poprad.

Okrem hokejbalu zažijú aj mnoho iného.

Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa do tohto kempu, tak neváhajte kontaktovať vedenie klubu – 0904 931 017, hokejbaltj@gmail.com.

 

Obrázok: obrázok vytvorila umelá inteligencia na tému: "Starší pirát vychováva mladého piráta"