Stanovisko Slovenskej hokejbalovej únie k súčasnej situácii ohľadom prítomnej pandémie koronavírusom na Slovensku.

Dňa 10. marca 2020 bolo vedením SHbÚ, na základe rozhodnutia krízového štábu SR, vydané stanovisko o prerušení všetkých súťaží vo všetkých vekových kategóriách, ktoré SHbÚ riadi, a to do 23. marca 2020.  

Vzhľadom k tomu, že krízový štáb SR dňa 24. 3. 2020  rozodol tento zákaz organizovania športových a verejných podujatí na území SR predlžiť  do odvolania, ostávajú všetky súťaže, ktoré SHbÚ riadi, a to vo všetkých vekových kategóriách prerušené.  Do odvolania sa zrušujú aj všetky plánované sústredenia Štátnych športových reprezentácií SR vo všetkých vekových kategóriách.

Vedenie SHbÚ bude denne sledovať rozhodnutia krízového štábu SR, aby v prípade zrušenia takéhoto zákazu mohla ihneď reagovať.   

Marián Hambálek, viceprezident SHbÚ

 

Zdroj: hokejbal.sk