Už tradične sa na konci kalendárneho roka, na horskej chate, slávnostne vyhlasujú a oceňujú úspechy členov Slovenského horolezeckého spolku JAMES. Bolo to i tohto roku, ktorý sa uskutočnil na chate Horskej služby vo Vrátnej doline.

Na stretnutí horolezcov boli nielen vyhlásené individuálne výkony za rok 2016, ale aj boli aj vyhlásené zloženia reprezentačných družstiev, pre rok 2017.

Z kežmarských horolezcov bol ocenený bronzovou karabínou, v kategórii Skalky, horolezecký výkon Kežmarčana Štefana Bednára, ktorý uskutočnil začiatkom septembra 2016 v Španielsku, v okolí mestečka Rodellar (obtiažnosť 8c+ PP). Rok predtým bol Štefan ocenený striebornou karabínou za výkon v Slovinsku. Tohtoročné ocenenie je tak iba potvrdením vysokej profesionality kežmarského horolezca.

Skvelými výkonmi, počas celého roka, obhájil Štefan Bednár účasť v najlepšej šestici členov, ktorí tvoria reprezentačné družstvo Slovenska seniorov. Pritom horolezecké družstvo Slovenska, oproti roku 2016, zmenilo až polovicu svojich členov. Preto obhájenie miesta v ňom je dôkazom, že Kežmarčan Štefan Bednár, sa drží stále absolútnej špičky vo svojom športe. Výkony kežmarského horolezca, sú dlhodobo výnimočné, no na domácej kežmarskej pôde sú, zdá sa, stále v poslednom čase nedocenené, pretože nemá tieto výborné výsledky, kto oceniť.