Na chate v Malej Fatre sa uskutočnil 25. novembra 2017 tradičný horolezecký záver roka, ktorým bolo vyhodnotenie sezóny 2017. Zásluhou kežmarského horolezca Štefana Bednára bolo úspešné i pre nášho lezca v boulderingu.

Program rokovania bol nabitý a aj účasť bola početná. Preto bolo potešením, že dôležité body rokovania akým bolo vyhodnotenie najlepších výstupov v roku 2017 a určenie nových reprezentačných družstiev pre rok 2018 malo svoju váhu.

Komisia alpinizmu spolu s predsedom JAMES určili nové reprezentačné družstvá Slovenska na rok 2017, v ktorom je i Kežmarčan Štefan Bednár.

Ten získal pri hodnoteniach najlepších výstupov v roku 2017 až tri ocenenia v kategórii Bouldering. Striebornú karabínu za výstup vo Švajčiarsku NEVER ENDING STORY 8B+, Magic Wood, ktorý absolvoval 8. júla 2017. Bronzovú karabínu získal za prvoprelez Turniská Slovensko s názvom POSOLSTVO PRIAMO Z PODSVETIA 8B, ktorý uskutočnil 13. augusta 2017 a čestné uznanie dostal výkon vo Švajčiarsku Chironico s názvom KEINFISH – KLEINFISH 8B, ktorý absolvoval 21. októbra 2017.

Úspešný kežmarský horolezec tak ako člen reprezentačného družstva seniorov úspešne reprezentoval Slovensko nielen na domácich podujatiach, ale aj v zahraničí. Jeho slovenský prvoprelez je iba potvrdením, že vždy hľadá nové cesty a výzvy na prekonanie samého seba ale i ukázanie cesty pre svojich nasledovníkov.

Nie je preto prekvapením, že komisia alpinizmu ho opäť potvrdila ako člena reprezentačného družstva seniorov na rok 2018. Jeho reprezentačnými kolegami budú Ondrej Húserka, Michaela Izakovičová, Jakub Kováčik, Jozef Krištoffy a Ján Smoleň.

Za úspešnú reprezentáciu nášho mesta gratulujeme!

 

Foto: iames, fb autora