Vo financiách platí, tak ako v iných oblastiach života, že je lepšie byť pripravený, ako sa nechať zaskočiť. V tomto prípade mimoriadnym výdavkom. Pre niekoho sú výdavky vo výške niekoľkých stoviek eur len zanedbateľná suma, iné rodiny však aj to môže dostať do finančných ťažkostí. „Ideálne by si mal každý z nás, teda aj rodičia, odkladať mesačne  10 % zo svojho príjmu na mimoriadne výdavky," radí Matej Kovařík, odborník na financie z PARTNERS GROUP SK. Aj keď v prípade výdavkov na školu nejde o výdavky, ktoré by mohli rodičov zaskočiť. O tom, že prváčika bude potrebné do školy náležite vystrojiť, vedia v dostatočnom predstihu. Odborník odporúča nehrnúť sa do nakupovania školských potrieb bezhlavo, ale  vopred si pripraviť zoznam školských pomôcok, oblečenia a ďalších vecí súvisiacich s nástupom do školy a prekonzultovať ho s niekým, kto už školáka  má. Rodič by mal počítať aj s určitou rezervou a sumu navýšiť o 20 %.

Ak sa v ekonomike dá niečo s istotou predpovedať, tak je to demografia. Jej súčasný vývoj smeruje k otázkam, ako zabezpečiť dôstojnú penziu aj pre generáciu súčasných štyridsiatnikov a mladšie ročníky.

Ponúkame 50 druhov pizze a 35 hlavných jedál! Sme najväčšia pizzeria v Kežmarku, čo do rozvozu, personalistiky i obsahu poskytovania ponuky pizze či iných hlavných jedál. Sme OK bar a pizza v Kežmarku.

Stránky