„Dobrá poistná zmluva kryje riziká, ktoré reálne hrozia. Platí to pre všetky druhy poistenia. Ako pre dlhodobé životné, tak aj jednorazové cestovné - napríklad na pár dní počas dovolenky v zahraničí,“ tvrdí Tomáš Jezerčák, odborník na osobné financie z PARNERS GROUP SK. Zároveň vysvetľuje, aké sú riziká nesprávne nastaveného poistenia. Podľa neho je najdrahšie nepoistiť sa. No i nesprávne nastavené podmienky znamenajú finančnú stratu. Zmluvy odporúča pravidelne kontrolovať: „Len tak sa dá vyhnúť zbytočnému sklamaniu pri plnení a mrhaniu peniazmi pri platení poistenia.“

Štandardne máme poistené autá, nehnuteľnosti, život, zdravie, no nie vždy je jasné, aké plnenie nám v prípade nehody z poistnej zmluvy plynie. „Dôležité je kvalitné nastavenie akejkoľvek zmluvy, lebo aj nesprávne nastavené cestovné poistenie môže pri problémoch v zahraničí narobiť veľkú škodu,“ upozorňuje Tomáš Jezerčák z PARTNERS GROUP SK. Keď sa totiž v zahraničí zraníme pri aktivite, ktorú nemáte zahrnutú v poistnom krytí, nepozornosť pri uzatváraní zmluvy nás môže stať pekný balík peňazí. Samostatnou kapitolou je životné poistenie, ktoré má ochrániť náš majetok v prípade straty príjmu v dôsledku dlhodobého ochorenia, v tom najhoršom prípade zabezpečiť rodinu v prípade úmrtia. „Životné poistenie sa platí dlhé roky, investujeme do neho dosť vysokú sumu. Zo skúseností však viem, že ľudia málokedy venujú zmluvám dostatočný čas na to, aby si poriadne prečítali a aj pochopili, čo si poisťujú. Poistenec si často nevie správne vyhodnotiť, ktoré riziká sa ho týkajú a ktoré pripoistenia naozaj potrebuje. Špecifikom tohto poistenia je aj v tom, že pri správnom nastavení dostane klient peniaze po uplynutí určitého časového obdobia. Teda je pre neho aj investíciou. Výška závisí od nastavenia investičnej časti poistenia,“ vysvetľuje odborník.

CHYBOU JE VÝBER LACNÝCH RIZÍK

Podľa odborníka na financie je správne nastavené životné poistenie dôležité pre každého, kto má rodinu. Aj tu však platí jedna výnimka. „V prípade, že rodina má dostatočný kapitál respektíve pasívny príjem na úrovni bežných mesačných výdavkov, vtedy samotné poistenie stráca zmysel. To je však skôr výnimočný prípad,“ upozorňuje Tomáš Jezerčák. Pred uzatvorením zmluvy o životnom poistení je potrebné zamyslieť sa,  čo potrebujeme ochrániť. Či príjem, úvery, budúcnosť dieťaťa, svoj dôchodok alebo niečo iné. Z toho potom vyplynie, čo všetko má takáto zmluva obsahovať. „Práve túto časť klienti často neodhadnú správne. Životnú poistku si možno predstaviť ako súbor viacerých poistiek, ktoré si môžeme vyskladať do jednej,“ uvádza. A aké najčastejšie chyby robíme? Podľa odborníka si vyberáme síce lacné, ale nepotrebné riziká. Napríklad poistenie úrazov, ktoré je relatívne lacnejšie, ale zo štatistík vyplýva, že nejde o najdôležitejšie krytie. Pritom podľa údajov Sociálnej poisťovne strávi človek na dlhodobej PN alebo skončí na invalidnom dôchodku z vyše 90 % prípadov následkom choroby a nie úrazu. „Kľúčové pri podpise zmluvy je správne zadefinovanie rizík, určiť si, ktoré z nich by výrazne ovplyvnili moju situáciu a naopak, pri ktorých sa skôr bavíme o bolestnom plnení a nie nevyhnutnosti,“ radí odborník.

ZMLUVU TREBA PRAVIDELNE „PREKOPAŤ“

Raz za päť rokov – takýto údaj uvádzajú odborníci pri otázke, ako často poistné zmluvy aktualizovať. Ak aj u nás nenastala zmena, je pravdepodobné, že poisťovňa urobila úpravy v jednotlivých doplnkových poisteniach. „Často sa stretávame s tým, že klient sa roky nestará o svoje zmluvy a keď sa niečo stane, je prekvapený. O to je dôležitejšia starostlivosť, ktorú poskytujeme našim klientom, kde na pravidelnej báze aktualizujeme zmluvy podľa ich aktuálnych možností a potrieb,“ upozornil odborník. Ako dodal,  kontrolou existujúcich zmlúv sa spolupráca vždy začína. Následne je ideálne raz ročne si vyhodnotiť, ako sa zmenila situácia u poistenca, prípadne na finančných trhoch a portfólio upravovať podľa reálnych potrieb. Pri zvýšení príjmu je potrebné aj navýšenie poistného tak, aby pri plnení dostatočne krylo výpadok príjmu. Platí to aj naopak. U niektorých poistení sú takéto zmeny spoplatnené. Pri zmenách v životnom poistení sa preto treba radšej poradiť s odborníkom. Kontrola zmluvy by mala zahŕňať pritom tri základné oblasti: nastavenie lehoty trvania, nastavenie rizík a investičnej časti.

NA SKLAMANIE NIE JE ČAS, PREDCHÁDZAJTE MU

Správne nastavené poistenie pokrýva najmä dlhodobú stratu príjmu v prípade práceneschopnosti, invalidity, trvalých následkov spôsobených úrazom, kritických ochorení, alebo pre prípad smrti.

Správne nastavenie je dôležité aj v prípade, že životné poistenie, teda jeho investičná časť, slúži aj ako investícia do budúcna. A práve tu je úloha odborníkov na osobné financie nezastupiteľná. „Často sa stáva, že klient platí desiatky rokov a konečná nasporená suma ani náhodou nezodpovedá jeho predstavám. A pritom poisťovňa vyplatí všetko ako má. Sklamaniu by predišiel, keby nastavenie poistky konzultoval s odborníkmi. Chybou je aj predčasné ukončenie zmluvy,“ dodáva Tomáš Jezerčák.