Obdobie prázdnin je vhodné na pracovné aktivity mladých, brigádovať môžu už stredoškoláci. Získajú tak prvé pracovné skúsenosti a zarobia si aj vlastné peniaze. Expertka na osobné financie Ivana Mikitová a personalistka Andrea Kováčová zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK vysvetľujú, prečo je dôležité začať pracovať už v mladosti. Pomôže to získať pracovné návyky, prvé skúsenosti, ale aj finančné prilepšenie. O svoje peniaze sa však treba postarať a vedieť ich správne rozdeliť. Mladý muž či slečna tak získa skúsenosti, ktoré v dospelosti iste využije. Napríklad s investovaním zarobených peňazí.

Podľa odborníčky na personalistiku je vhodný vek, kedy začať s brigádovaním a so získavaním pracovných skúseností, 16 rokov. „Letné mesiace sú okrem oddychu určite vhodné na to, aby si mladí ľudia zarobili svoje prvé peniaze a prispeli si tak na kúpu toho, po čom túžia. Ako ďalšie plus vidíme, že sa začnú učiť, čo to znamená mať vlastné financie, ako s nimi hospodáriť, a tým sa pripravovať na štart v dospelosti,“ uviedla Andrea Kováčová. Ako doplnila, každá práca, spočiatku aj mimo odboru, ktorému sa študent chce venovať profesijne, pomáha rozvíjať osobnostné predpoklady nevyhnutné na postupné úspešné zapojenie do pracovného procesu a budovanie kariéry. Spoznajú pracovný priestor vyžadujúci prevzatie zodpovednosti za svoju prácu, schopnosť práce v tíme, flexibilitu, time management, ako aj prijímanie spätnej väzby. Je to výborný spôsob, ako si začať vytvárať pracovné návyky. Tieto skúsenosti ocenia zamestnávatelia pri prijímaní do zamestnania. Brigády počas štúdia sú iba plusom pri pohovore – aj keď boli v inej pracovnej oblasti. „Veľa spoločností má spôsob, ako identifikovať talenty aj medzi študentmi. Študenti, zvyčajne vysokoškoláci, sa môžu zapájať do rôznych projektov a prispievať tak k úspešnému dosiahnutiu svojich cieľov,“ vyjadrila sa Andrea Kováčová. Podľa nej zamestnávatelia dlhodobo a kontinuálne monitorujú a skúmajú pridanú hodnotu potenciálneho nového zamestnanca a môžu ponúknuť študentovi prácu po ukončení vysokoškolského štúdia.

PRÁCA LEN NA ZMLUVU

Pri letnej brigáde je potrebná opatrnosť a schopnosť vyhnúť sa podozrivým pracovným ponukám či práci načierno – teda bez riadnych dokladov. Okrem toho, že takáto činnosť by bola nelegálna, študent riskuje, že nedostane sľúbenú mzdu alebo jej plnú výšku. „Zamestnávateľ zvyčajne uzatvára dohody o brigádnickej práci študenta (ďalej „dohoda“). Študentom sa rozumie študent strednej školy (od 16 rokov veku) a študent vysokej školy prvého a druhého stupňa dennej formy štúdia, maximálne však do dovŕšenia 26 rokov veku,“ vysvetlila personalistka. Pri podpise tejto dohody je nevyhnutné predložiť potvrdenie o návšteve školy. V prípade, že sa takáto dohoda uzavrie v období medzi skončením strednej školy a nástupom na vysokú školu, alebo počas letných prázdnin vysokoškoláka, potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné, pretože počas školských prázdnin študent toto potvrdenie často nie je schopný získať. Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, ktorý sa posudzuje za celé obdobie trvania dohody o brigádnickej práci študenta.

MLADÍ SA NAUČIA HOSPODÁRIŤ

Expertka na svet peňazí zdôraznila, že platí: čo sa za mladi naučíme, v dospelosti akoby sme našli. „Čím skôr sa mladý človek naučí správne hospodáriť s peniazmi, tým jednoduchšie to bude mať v živote. Existuje ideálne rozloženie financií, takzvané ideálne finančné miery, ktoré hovoria o rozdelení financií nasledujúco: 10 % železná rezerva, 20 % dlhodobé a strednodobé ciele a zabezpečenie príjmu, 30 % úverové zaťaženie a 40 % spotreba,“ uviedla odborníčka na osobné financie Ivana Mikitová. Ako dodala, študentom vždy odporúča pozrieť sa na svoj príjem z brigády podľa tohto rozdelenia, pretože nezáleží na tom, koľko zarábam, ale ako s peniazmi hospodárim. Uvádza príklad: ak zarábam 500 eur mesačne, 10 %, 50 eur z letnej brigády si odložím na neočakávané výdavky, napr. keď dostanem defekt na kolobežke, aby som to mal z čoho dať opraviť, 20 %, 100 eur si odložím do budúcna, napr. poradím sa s odborníkom, kam investovať, 30 %, 150 eur si odložím na horšie časy počas školského roka, keď možno nebudem môcť pracovať, napr. počas skúškového obdobia. „A 40 % (200 eur) je tá spotreba, ktorú si užijem počas daného mesiaca. S mnohými klientmi som začínala spolupracovať počas ich vysokoškolského štúdia a práve vďaka osvojeniu takýchto návykov dnes nemusia riešiť dilemu mladých, či mať vlastné bývanie alebo cestovať, dokážu oboje,“ opisuje skúsenosti z praxe. Každému študentovi odporúča mať svoj vlastný bežný účet. V drvivej väčšine prípadov sú študentské účty bez poplatku a prispôsobené tomu, čo mladý človek potrebuje. Banka študentov zvýhodňuje, lebo v nich vidia budúcich klientov, ktorí budú neskôr plnohodnotne využívať ich služby.

ODBORNÍČKY RADIA

BEZ PLATENIA ODVODOV

Andrea Kováčová, personalistka z PARTNERS GROUP SK

Osoba, ktorá spĺňa kritériá štatútu študenta, môže mať príjem z jednej dohody o brigádnickej práci študenta 200 € mesačne bez toho, aby platila akékoľvek odvody na sociálne poistenie. Platí však zodpovednosť študenta, že nárok na oslobodenie odvodov potvrdí sám. To znamená, že študent, ktorý si chce uplatniť oslobodenie od platenia odvodov, musí svojmu zamestnávateľovi vyhlásiť („čestné vyhlásenie študenta“), že iba u neho si uplatňuje právo na oslobodenie od platenia odvodov na sociálne poistenie. Ak študent presiahne príjem 200 eur, zo sumy nad 200 eur je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to na starobné a invalidné poistenie. Zamestnávateľ platí za študenta odvody na dôchodkové, úrazové, garančné poistenie a poistenie do rezervného fondu. Zdravotné poistenie študenti neplatia a ani sa do zdravotnej poisťovne neprihlasujú.

Pozor: Ak si chce študent uplatniť u zamestnávateľa úľavu na dani, podpíše „vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane“ a je oslobodený aj od platenia dane do výšky nezdaniteľnej časti – čo je na rok 2022 suma 381,61 €.

ČASŤ PEŇAZÍ INVESTUJTE

Odborníčka na osobné financie Ivana Mikitová z PARTNERS GROUP SK

Zarobené financie by som odporúčala rozdeliť nasledujúco. Na bežnom účte by som si nechala objem peňazí, ktoré chcem minúť v daný mesiac, na sporiacom účte by som držala železnú rezervu, teda peniaze na neočakávané udalosti, ako defekt na kolobežke, alebo na horšie časy, keď nebudem môcť pracovať, napríklad počas skúškového obdobia. Časť financií by som určite po diskusii s odborníkom zainvestovala. Študent môže začať investovať aj od 10 eur mesačne, naučí sa, čo to znamená investovať, získa prax a hlavne vlastnú skúsenosť pri prepadoch na trhoch alebo naopak, keď finančné trhy zažívajú nárast, nebude to preňho niečo nepoznané. Verím, že každý človek by s investovaním mal začať, hneď ako je to možné, lebo je to jediný spôsob, ako si vytvoriť do budúcna kapitál.

 

Zdroj: PARTNERS GROUP SK

Foto: oPoisteni.sk