PARTNERS CRM systém sme vytvorili, aby sme uľahčili prácu našim spolupracovníkom. Budeme veľmi radi, ak nám do komentárov napíšete vašu spätnú väzbu, ako sa vám so systémom pracuje a či ste už vyskúšali všetky jeho funkcionality.

Prinášame nový, technologicky aj funkčne zdokonalený informačný systém PARTNERS CRM - nový nástroj na efektívne riadenie pracovných procesov v PARTNERS GROUP SK.

Informačný systém Partners CRM je dlhoočakávanou novinkou, ktorá v sebe integruje doteraz fungujúce systé­my Partners Office a Event Planner, no prináša aj nové funkcionality zamerané na zefektívnenie manažmentu spolupracovníkov.

Systém je určený na systematické plánovanie a evidenciu pracovných úloh a aktivít. Obsahuje moduly na sprá­vu kontaktov a organizovania stretnutí s možnosťou zaznamena­nia výstupov, vďaka čomu prináša väčšiu efektivitu do riadenia vzťahov a interakcií s klientmi. Zároveň umožňuje aj komplexnú správu pracovných úloh a aktivít spojených so štruktúrou spolupracovníkov. Od implementácie systému spoločnosť očakáva ešte väčšiu precíznosť a efektívnosť práce, ktoré by mali oceniť spolupracovníci a tiež klienti počas celého procesu finančného plánovania.

Vďaka Partners CRM tak spoločnosť PARTNERS GROUP SK plánuje pomôcť nielen s budovaním podnikania spolupracovníkov, ale zabezpečí tak aj neustále zvyšovanie kvality služieb poskytovaných klientom.

 

Zistite viac o Partners CRM v krátkom inštruktážnom videu.

 

Viac informácií nájdete na https://www.partnersgroup.sk/.