Počas posledného aprílového víkendu (24. – 25. 4. 2021) sa uskutočnila v Liptovskej Sielnici medzinárodné jazdecké preteky Jarná cena Hippoclubu Liptovská Sielnica.

Na tomto športovom podujatí sa zúčastnili i jazdkyne z kežmarského jazdeckého oddielu MŠK Ranč Čajka. Pri početnej účasti jazdcov z celého Slovenska a Českej republiky vybojovali kežmarské jazdkyne dve medailové umiestnenia! 

Výsledky kežmarských jazdcov:

Parkúr st. ZM, obtiažnosť 90 cm, dĺžka trate 380 m, 42 štartujúcich: 2. Alexandra Jašková – Alvin, 15. Sára Dravecká – Izabela, 42. Sofia Babičová – Clintina.

Parkúr st. Z, obtiažnosť 100 cm, dĺžka trate 380 m, 49 štartujúcich: 16. Sára Dravecká – Izabela, 28. Michaela Zemanová – Caissy, 39. Alexandra Jašková – Alvin, 49. Sofia Babičová – Clintina.

Parkúr st. ZL, obtiažnosť 110 cm, dĺžka trate 390 m. 39 štartujúcich: 34. Michaela Zemanová – Caissy.

Pakrúr st. ZM – Pony 90, obtiažnosť 90 cm, dĺžka trate 330 m, 26 štartujúcich: 2. Sára Dravecká – Izabela, 17. Sofia Babišová – Clintina.

Pakúr st. Z, obtiažnosť 100 cm, dĺžka trate 370 m, 49 štartujúcich: 18. Alexandra Jašková – Alvin, 19. Sára Dravecká - Izabela, 35. Michaela Zemanová – Caissy.

Parkúr st. ZL, obtiažnosť 110 cm, dĺžka trate 380 m, 47 štartujúcich: 28. Michaela Zemanová – Caissy.

 

Foto: fb ranč čajka kk (Sára Dravecká na stupňoch víťazov)