Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry – cykloprístrešky, cyklostojany. Oprávnení žiadatelia na túto výzvu môžu byť mestá, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie.

Na titulke v pravom stĺpci dole je uverejnená nová anketová otázka

Financie sú dlhodobo slabá stránka Slovákov. No aj napriek tomu sa cítia a aj správajú v otázkach peňazí sebavedomo. Necelá polovica (43 %) čerpá informácie o financiách zo svojich vlastných skúseností a zážitkov a dokonca pätina (20 %) informácie z tejto oblasti nevyhľadáva vôbec. Toto zistenie priniesol exkluzívny reprezentatívny prieskum Nadácie PARTNERS a agentúry Focus pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti, ktorý pripadá na 8. septembra.

Stránky