Chýbajú vám aktuálne informácie a výsledky z kežmarského športu? Chceš mať prehľad kedy sa v meste čo hrá? Kedy si dopredu naplánovať návštevu športového zápasu alebo podujatia? Tak si na správnej adrese. Kežmarský šport ti ponúka každú z týchto možností a snáď aj niečo navyše.

Prijmeme vyučenú kuchárku/kuchára do školskej jedálne na plný pracovný úväzok s nástupom ihneď. Bližšie informácie v kancelárii vedúceho školskej jedálne.

V pondelok 10. júna 2019 sa v zasadačke Mestskej športovej haly Vlada Jančeka uskutočnilo rokovanie členov Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve mesta Kežmarok. Hlavným bodom rokovania bolo schválenie rozdelenia dotácií pre ostatné športové kluby, ktoré sú mimo Mestského športového klubu na rok 2019 podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016.

Stránky