Môže, ale za určitých podmienok. Základom je aby loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavali vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti a pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavali vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

Zdolávanie extrémne náročných prekážok na náročnej trati je základom populárneho športového podujatia Jánske blato, ktoré sa koná každý rok v júni v Strážkach pri Spišskej Belej. Športovci i nešportovci si na toto podujatie musia minimálne rok počkať, pretože kvôli pandémii koronavírusu sa Jánske blato 2020, ktoré sa malo uskutočniť 20. 6. 2020, neuskutoční!

Jedným z prvých športov, ktoré sú po uvolnení prísnych opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu je golf. Od 21. apríla 2020 je tak na všetkých golfových ihriskách na Slovensku si zahrať tento šport.

Vedenie Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Kežmarok vyzýva svojich členov vo vzťahu k otvoreniu pstruhovej sezóny, aby v prvých jej dňoch zvážili návštevu vodných nádrží.

Stránky