Zatiaľ som veľmi spokojný/á
0% (0 hlasov)
Výsledky i hra sú nádejou do budúcnosti
20% (1 hlas)
Na postup musia robiť ešte viac, mohlo to byť ešte presvedčivejšie
40% (2 hlasy)
Vidím ešte veľa rezerv, preto je nutné doplniť káder
0% (0 hlasov)
Výsledky sú lepšie ako hra
40% (2 hlasy)
Nie som spokojný/á
0% (0 hlasov)
Celkový počet hlasov: 5