Dňa 4. 2. 2017 usporiada partnerské poľské mesto Nowy Targ IX. ročník „Podhalianskeho behu na lyžiach Jána Pavla II.“.

V rámci rozvoja cezhraničnej spolupráce miest Kežmarok a Nowy Targ organizujú športoví veteráni mesta Kežmarok opäť účasť kežmarských priaznivcov tohto športu na tomto podujatí. Prihlásiť sa je možné buď priamo u usporiadateľov alebo cez e-mail na adrese skara.stano@gmail.com alebo telefonicky na č. 0905 283170 (S.Škára) alebo na

č. tel. 0915 207358 (I. Kučár). Pre prihlásenie u usporiadateľov sú potrebné nasledovné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, telefonický kontakt a dĺžka trasy (5 km - štart o 11.20 hod., 15 km - štart o 11.10 hod. alebo 30 km - štart o 11.00 hod.).

Bežať sa bude len klasickým spôsobom. Štartovný poplatok je 30 PZL za dospelých a 10 PZL za deti alebo mládež do 18 r. v prípade prihlásenia sa do 29. 1. 2017. Po tomto termíne je poplatok už 50 a 20 PZL. Poľské zlote si musí zabezpečiť každý účastník sám a poplatok sa uhradí v deň pretekov, po príchode autobusom, pri preberaní štartového čísla, v čase od 8.00 do 10.00 hod. Podrobnosti o podujatí je možné zistiť na stránke www.bieg.nowytarg.pl  

Odchod autobusu bude dňa 4. 2. 2017 o 7.00 hod. z parkoviska pri futbalovom štadióne. Náklady na prepravu uhradí mesto Kežmarok. Ostatné náklady (strava, poistenie a pod.) si uhradí účastník sám. V rámci štartovného bude každému účastníkovi  po dobehnutí do cieľa poskytnuté teplé jedlo. Predpokladaný návrat do Kežmarku je cca do 17.00 hod.

Prosíme tých účastníkov, ktorí boli prihlásení na tento beh aj v roku 2016 (ktorý sa pre nedostatok snehu neuskutočnil), aby cez hore uvedené  kontakty na S. Škáru a I. Kučára potvrdili alebo zrušili svoju účasť v tomto roku (nahlásiť je potom potrebné len zmenené údaje voči r. 2016).

 

Spracoval: Ing. Stanislav Škára