Členovia športových klubov a tréneri by nemali podceniťvýznam absolvovania telovýchovnej zdravotnej prehliadky. Tu je aktuálna možnosť ako a kde ju absolvovať.

Prevencia je v športe veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi ponúkli  možnosť absolvovania telovýchovnej zdravotnej prehliadky športovcov v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb n.o. Dolný Smokovec.

Pohybové a športové aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu a dobrej kondície. Prvoradé pre absolvovanie vysokých tréningových záťaži a zvládnutie tohto náročného procesu je aj starostlivosť o seba a svoje zdravie. Z tohto dôvodu sa venujeme talentovaným športovcom v detskom veku a ponúkame Vám vysoko odborné posúdenie zdravotného stavu Vášho dieťaťa vo vzťahu k športu ktorému sa venuje.

V zmysle platných predpisov je povinnosťou športovca 1x ročne absolvovať preventívnu prehliadku. Preventívnu prehliadku u nás môžu absolvovať športovci vo veku od 5 do 18 rokov.

 

Preventívna prehliadka:

Je určená pre talentovaných športovcov v detskom veku v zmysle Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a Vyhlášky č. 51/2016 Z.z, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca. Je taktiež vhodná pre všetkých, ktorí sa športu venujú na rekreačnej úrovni, ale s vysokou intenzitou tréningov a prípadne súťaží a obsahuje nasledovné vyšetrenia:

* anamnéza (rodinná, osobná, alergická, sociálna, epidemiologická, športová, terajšie možné ťažkosti),

* fyzikálne vyšetrenie,

* vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment,

* základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku),

* vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie v pokoji,

* elektro-kardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové,

* rehabilitačné vyšetrenie,

* funkčné vyšetrenie dýchania – broncho-dilatačný test (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych),

* vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom. (protokol)

 

Poplatok za vykonanie preventívnej prehliadky v našom zariadení je 45 €. Poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti v deň vyšetrenia. Časť poplatku si môžete nechať preplatiť zdravotnou poisťovňou, poistencom ktorej je Vaše dieťa.

Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.nudtrach.sk . V prípade záujmu sa môžete objednať na telefónnom čísle: 0911 907 906.

 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu.

Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

ambulancia telovýchovného lekárstva

NÚDTaRCH,n.o. Dolný Smokovec