Dnes je jedenásteho, takže opäť tu mám také malé osobné výročie, keďže dnes sú to presne dva mesiace, keď som spustil do sveta dva informačné webové stránky. Kežmarský informačný express a Kežmarský šport majú za hlavný cieľ prinášať občanom aktuálne informácie o meste a regióne Kežmarok, aby dostali informácie týkajúce sa mesta a regiónu na jednom mieste. Informácie sú na obidvoch stránkach poskytované denne, čo je v našom regióne úplnou novinkou, pretože žiadne lokálne médium neposkytuje svojim občanom tento komfort.

Za daný čas, dva mesiace, som priniesol aktuálne informácie z rôznych oblastí. Napríklad polície, cestovného ruchu, dopravy, kultúry i aktuálneho počasia a najväčší balík je zo sveta športu, kde nájdete na stránke nielen aktuálne, ale i podrobné informácie a výsledky z celého spektra športového života v meste Kežmarok.

Keďže som pociťoval určité resty v mapovaní kežmarského života, od roku 2017 začínam, na stránke, aj seriál historických článkov o histórii Kežmarku. O histórii mesta totiž dostávajú občania málo informácií a o podrobnej histórii vlastného mesta neposkytuje informácie taktiež žiadne kežmarské médium. Jediným boli kedysi noviny KEŽMAROK, ale to bolo ešte vtedy, keď v redakcii pracovali kežmarskí redaktori.

Ak sa pozrieme na štatistické údaje stránok, tak Kežmarský informačný express mal v decembri denný priemer vyše tisíc kliknutí (1482), v januári je to už vyše štyri tisíc kliknutí (4534) na príspevky za jeden deň, a to pri dennej návšteve vyše tristo návštevníkov. Kežmarský šport vykazuje za december 2300 kliknutí na príspevky a v januári je to 1797 kliknutí na stránkach. Výsledky sú dôkazom, že informácie na stránkach sú čítané a je o ne záujem.

Obidva webové portály sú súkromné, preto sú niektoré príspevky spoplatňované. V nich som mapoval situáciu v širokom spektre kežmarského života. Či už išlo o dianie v kežmarskej nemocnici, kultúrnom stredisku alebo som informoval o zimných stavebných aktivitách. U spoplatňovaných príspevkoch som priniesol aj pohľad na hodnotenie nezávislých inštitúcií na vývoj v Kežmarku, ktorými sa mesto pýši, no ja som priniesol trošku iný pohľad a trochu iné informácie na dané hodnotenie,  ktoré už pre vedenie mesta neboli zaujímavé. Pri spoplatňovaných informáciách som priniesol aj pohľad do zákulisia kežmarského športu.

Kto má záujem spoznať všetky informácie týkajúce sa života v Kežmarku, nielen tie, ktoré predtým ako sa posunú k občanovi, sa dvakrát „prečistia“, nebol problém uhradiť predplatné k daným informáciám, napríklad na rok (50 €/rok).

Iba nedávno som sa napríklad dozvedel, čo som si nevedel vôbec predstaviť. A to, že takouto „očistnou mediálnou kúrou“ prešli i informácie od jednej z najvýznamnejších osobností nášho mesta. Pritom tie informácie a vyjadrenia boli adresovala nám, všetkým občanom mesta, ale pre niekoho boli až príliš trúfalé a kritické, na to aby boli zverejnené. A to sa stále tvárime, že je, v mestskom mediálnom priestore, všetko v poriadku. Z toho vyplýva iba jedno: Nikdy nehovor pravdu niekomu, kto si ju nezaslúži (Twain). Preto sú moje stránky spoplatňované, pretože nie každý si zaslúži aj iné informácie, na rozdiel od tých, ktorým velí, vraj, najmocnejší...

 

A aké spoplatnené príspevky boli na stránkach najpopulárnejšie? Na Kežmarskom informačnom expresse vzniklo toto poradie:

1. Kam kráčaš, nemocnica?

2. Bude mať Kežmarok prístav?

3. Zamrznuté stavebné aktivity

4. Ktože to riadi kežmarský šport?

5. Členovia komisie športu hovorili aj o zimnom štadióne a kúpalisku

6. Mesto Kežmarok je na ôsmom mieste v hodnotení finančného zdravia, ale...

7. Kežmarský svet očami kežmarského srdciara

8. Transparency International ohodnotilo kežmarskú personálnu politiku na nula percent

9. Vianočný darček od primátora a jeho zázračné slovíčko

10. Jesenné kotrmelce v kultúrnom stredisku

 

Na Kežmarskom športe bolo poradie takéto:

1. Hokejbalisti prehrali s Pruským po predĺžení

2. Domáca prehra hokejbalistov s Nitrou

3. Zmeny vo vedení hokejbalu

4. Členovia komisie športu hovorili aj o zimnom štadióne a kúpalisku

5. Basketbalový pressing v MŠK

 

Nadobúdam dojem akoby sme sa, v Kežmarku, báli postaviť sa zlu na odpor. Akoby sme sa báli mať svoj názor, za ktorý bojujeme. Ak sa robia neprávosti druhým, nás to nezaujíma. Ale toto v Kežmarku, za posledných 20 rokov, určite nikdy nebolo, aby niekomu pohodili kosť a bude ticho. Aj keď každý vie o neprávostiach, nik sa nesťažuje. Nikto nič nevidí. Je lepšie ísť s tými, ktorí sú momentálne pri moci. Je to predsa tak pohodlné...

Kežmarčania, pravdu, ale nenájdeme na ceste,  ktorá je priama a ľahká. Ak totiž hľadáme pravdu, nepozerajme sa ďalej než k svojmu srdcu (John Lennon). A ešte niečo: Netreba veriť tomu, kto stále hovorí len pravdu (Canetti)... lebo aj lož je pravda, keď rozkazuje mocnejší (Publilius Syrus)!