Poslanci na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, ktoré sa konalo 28. novembra 2022, rokovali poslanci aj o komisiách, ktoré sú vytvorené pri Mestskom zastupiteľstve.

Tie sú poradným orgánom zastupiteľstva a často sa poslanci zastupiteľstva spoliehali pri svojich rozhodnutiach počas riadneho rokovania zastupiteľstva na uznesenia, ktoré boli schválené na rokovaniach jednotlivých komisií. Práve na rokovaniach komisií sa dané konkrétne odborné veci prerokovali medzi odborníkmi na dané oblasti. V drvivej väčšine sa potom poslanci priklonili z odporúčaniam, ktoré vychádzali z komisií.

Na ostatnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Kežmarku z 28. 11. 2023 sa poslanci zastupiteľstva rozhodli komisie ale spájať. Z pôvodných 12 bude teraz iba 6. Je zrejmé, že takýmto spájaním komisií jednoznačne utrpí odbornosť v daných komisiách, pretože tam bude menej odborníkov na danú problematiku. Príkladom je i spojenie Komisií školstva s Komisiou športu do jednej komisie, čo je určite krokom späť v rozvoji mesta. Ťažko si predstaviť, že odborník na školstvo bude aj odborníkom na rozvoj športu a opačne, no na určité zmeny vo vedení mesta si asi budeme musieť zvyknúť...

Komisia športu už ako samostatná komisia tak existovať nebude. Je zlučená do Komisie školstva, mládeže a športu. Pikantné na tom je fakt, že rovnaká komisia už bola vytvorená na začiatku predchádzajúceho volebného obdobia, ale práve kvôli tomu, že školstvo a šport si vyžadovali odlišných odborníkov na tieto oblasti bola táto komisia rozdelená na dve komisie, čo členovia obidvoch komisií hodnotili veľmi pozitívne. Tentoraz sa poslanci rozhodli zlúčiť tieto dve komisie opäť do jednej.

Do súčasnej Komisie školstva, mládeže a športu poslanci schválili týchto členov: Marta Sabolová – predsedníčka komisie, Michal Gáborčík, Milan Glevaňák, Jaroslav Božoň, Ondrej Jankura, Ľuboslav Kovalský, Jozef Juhász, Zuzana Rumlová, Miroslava Müncnerová.

Môžeme iba tipovať koľko odborníkov je v nej na školstvo a koľko na šport...