Každé mesto by malo mať vypracovanú koncepciu rozvoja športu podporenú kvalitnými informáciami a víziami do budúcnosti, aby sa každý fanúšik športu mohol zorientovať v smerovaní športu v danom meste.

Takáto koncepcia donedávna chýbala v meste Kežmarok, ale po určitých odporúčaniach sa začalo pracovať na danej koncepcii a dnes je už nielen pripravená, ale aj jednohlasne schválená poslancami Mestského zastupiteľstva v Kežmarku.

Tí na svojom rokovaní 15. Októbra 2020 schválili Koncepciu rozvoja športu mesta Kežmarok na roky 2020 - 2027, ktorú pripravili členovia športovej komisie Ľuboslav Kovalský, Jozef Juhász, Janka Gantnerová, Jaroslav Maitner, Karol Gurka st., Martin Noga, Pavol Humeník, Miroslav Marhefka a Tomáš Šimoňák.

Daná koncepcia je aj po schválení živý materiál, aby sa mohla naďalej aktualizovať a zdokonaľovať. Koncepciu rozvoja športu tvoria dve časti. Prvá analytická časť sumarizuje súčasné podmienky športu na území mesta Kežmarok. Druhá časť stanovuje ciele rozvoja športu. Prvú analytickú časť spracoval športový manažér mesta Kežmarok Dávid Cintula. Na zostavenie druhej časti stanovujúcej sa podieľala komisia zostavená z členov Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve.

 

Koncepcia rozvoja športu mesta Kežmarok pre roky 2020 – 2027: https://www.kezmarok.sk/download_file_f.php?id=1408626