Športová komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku eviduje, k začiatku januára 2017, zatiaľ 15 športových podujatí, ktoré by sa mali uskutočniť počas tohtoročného, už tradičného športového podujatie – Dni športu mesta Kežmarok.

Malo by to byť v týchto športoch: streetbal, futbalové turnaje žiakov a žiačok, volejbalový turnaj dospelých, tenisový turnaj – mládež a dospelí , Olympiáda detí materských škôl mesta Kežmarok, atletika školských družstiev žiakov, hokejbalový turnaj dospelých, Kežmarská zábavná paralympiáda, hokejbalový turnaj mládeže, netradičné súťaže a aktivity pre najmenších, volejbalové turnaje žiakov a žiačok, stolnotenisový turnaj, šachová simultánka, turistický pochod a žolíkový turnaj.

Na tieto aktivity je, schválením rozpočtu, vyčlenená čiastka 3000 eur.

Podujatia by mali prebiehať od konca mája do polovice septembra.