Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku odsúhlasila rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé športové podujatia v rámci Dni športu mesta Kežmarok 2018.

O nich budú v konečnom dôsledku hlasovať poslanci mestského zastupiteľstva na svojom májovom zasadnutí.

Celková čiastka na podujatie Dni športu mesta Kežmarok je dlhodobo známa, 3000 eur. Členovia športovej komisia na svojom ostatnom zasadnutí odsúhlasili jej rozdelenie pre jednotlivé športové podujatia, ktoré sa uskutočnia priebežne od mája do októbra 2018.

 

Návrh rozdelenia týchto finančných prostriedkov pre poslancov mestského zastupiteľstva je takýto:

Streetball 200 €,

futbalové turnaje žiakov a žiačok 200 €

volejbalový turnaj dospelých 120 €

tenisový turnaj mládeže a dospelých 120 €

olympiáda detí MŠ mesta Kežmarok 400 €

atletika školských družstiev žiakov 500 €

žolíkový turnaj 80 €

Kežmarská zábavná paralympiáda 350 €

hokejbalový turnaj mládeže 130 €

netradičné súťaže a aktivity pre najmenších 200 €

volejbalové turnaje žiakov a žiačok 120 €

stolnotenisový turnaj 110 €

šachová simultánka 110 €

turistický pochod 160 €

plavecké preteky žiakov 200 €