Mesto Kežmarok zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie pre oblasť šport.

Kto organizuje športové podujatie či športové preteky má možnosť požiadať mesto o finančnú dotáciu na preplatenie časti výdavkov na dané športové podujatie. To sa musí konať do konca roku 2022.

Termín na predkladanie žiadostí je 3. jún 2022 do 14.30 hod.

Výzva je zverejnená aj na úradnej tabuli mesta.

https://cuet.slovensko.sk/?PublisherName=Mesto+Ke%C5%BEmarok+%28OVM%29&DocumentPublishedFrom=18.05.2022&AlternativePublicationCheck=false&AlternativeTypeCode=&DocumentTypeCode=