K aktuálnej situácii okolo pandémii koronavírusu sa vyjadril aj Výkonný výbor Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).

Na svojom zasadnutí zo dňa 23. marca 2020 rozhodol, že:

Súťaže riadené SSTZ – extraliga, 1. liga vrátane kvalifikácie o postup do extraligy (MŠK Fortuna Kežmarok):

Súťaže riadené SSTZ sú do konca apríla prerušené. Ďalšie úpravy, alebo o prípadných posunoch termínov rozhodne VV SSTZ po návrhu ŠTK v termíne do 30. 4. 2020.

Nižšie súťaže (MŠK Fortina Kežmarok B, STK Severka Kežmarok)

Súťaže družstiev v nižších súťažiach sú do konca apríla 2020 prerušené. Úpravy termínov v nižších súťažiach sú v kompetencii príslušných riadiacich zväzov. VV SSTZ  odporúča riadiacim zväzom, ak to situácia dovolí, odohrať ostávajúce stretnutia v neskorších termínoch.

Do konca apríla je zakázané organizovať aj turnaje jednotlivcov na všetkých úrovniach.

 

Zdroj: sstz.sk