Stanovisko Výkonného výboru Slovenského stolnotenisového zväzu k aktuálnej situácii súvisiacej s opatreniami ohľadom koronavírusu COVID-19.

Stanovisko k súťažiam riadených SSTZ – extraliga, 1. liga vrátane kvalifikácie o postup do extraligy:
Najbližšie dvojkolo plánované v termíne 20. - 21. 3. 2020 je zrušené a odložené na neskorší termín.

ŠTK SSTZ určí neskorší termín po plánovanom ukončení súťaží.

Ďalšie úpravy alebo o prípadných posunoch termínov rozhodne mimoriadne zasadnutie VV SSTZ dňa 23. 3. 2020.

 

Zdroj: sstz.sk