Postup registrácie

Postup pri registrácii:

1. Napísať Používateľské meno.

2. Do kolónky Email napísať vašu mailovú adresu.

3. Zadajte svoje heslo.

4. Zaškrtnúť v kolónke "Nie som robot"

5. Označiť veci na obrázku.

6. Kliknúť na Vytvoriť nový účet.

Základná informácia: Vyberte si sumu predplatného, ktorú chcete uhradiť (Kolónka KONTAKT – Predplatné), či na mesiac, pol roka, rok alebo na 3 roky.

Danú čiastku uhraďte
na účet SK38 1111 0000 0013 9743 4003.

Dostanete sprístupnenie na webové stránky.